Kvartsfartskurs på Helsjöns folkhögskola för dig som är intresserad av att lära dig japanska språket och japansk kultur.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 25%

Längd: 1 år 1 dag i veckan

Ansök senast: 30 maj 2019

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Intresserad

Kostnader: Du betalar för fika och lunch för kursdagarna och för kurslitteratur. Se skolans hemsida.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2019 - 29 maj 2020

Kontakt

Daniel Älverbrandt

Telefon:
E-post:
daniel.alverbrandt@helsjon.se

OBS!
Ansök senast 30 maj 2019

En fristående kurs på kvartsfart en dag i veckan (veckodag ej fastställt), eller i kombination med studier på skolans Allmän kurs. Båda kurserna kommer att omfatta en språklig del och en kulturell del.

Vi planerar för en studieresa till Japan under nästa läsår.

Terminstider kvartsfartskursen:
Höstterminen: 26 augusti - 13 december 2019
Vårterminen: 13 januari - 29 maj 2020

Kursinnehåll:
Den språkliga delen omfattar

  • Vardagliga hälsningsfraser
  • Vanligt förekommande vokabulär
  • Genomgång av stavelsealfabeten och introduktion av Kanji-tecken
  • Tal, hör, läs och skrivövningar
  • Grammatik

Den kulturella delen omfattar

  • Introduktion i Japans historia, geografi och samhällsliv
  • Centrala ideologier som uttrycks i kulturen
  • Analyser av kulturella fenomen, såsom Anime, Manga och musik
  • Övningar i japansk skrivkonst, poesi och origami
  • Läsning och presentation av kulturella fenomen utifrån intresse

 

Kurslitteratur:
Vi kommer att utgå från kurslitteratur som används på grundkurser på gymnasie- och universitetskurser i Sverige liksom i flera andra länder: Genki 1, An Integrated Course in Elementary Japanese. Kursboken går att köpa till rabatterat pris, alternativt hyra genom folkhögskolan.

Kurslärare:
Kursen leds av Daniel Älverbrandt legitimerad ämneslärare i japanska som har bott i Japan under nio års tid och studerat språket både vid japansk grundskola, liksom vid gymnasium och universitet i Sverige. Daniel är också ämneslärare i engelska och religion vid Helsjöns folkhögskola.


Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
- Förstå det huvudsakliga innehållet i tydligt talat enkelt språk i långsamt tempo. - Använda japanska stavelsetecknen Hiragana, (Katakana) och en del enklare Kanji för att med viss säkerhet skriva korta, enkla texter för hand. - Att i muntlig interaktion uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. - Förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med de japanska stavelsealfabeten Hiragana, (Katakana) och en del enklare Kanji. - Ha fått en inblick i olika delar av den japanska kulturen.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://helsjon.se/japanska/