Allmän kurs - psykologi

Ansök nu

Allmän kurs - psykologi

Helsjön folkhögskola

Ansök nu
Det här är en kurs för dig som vill fördjupa dig inom ämnet psykologi samtidigt som du läser de skolämnen du behöver för att bli behörig till studier på högskola eller yrkeshögskola.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år Beroende på din tidigare utbildning

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Inga särskilda förkunskaper.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri men lunchen är obligatorisk för alla studerande på skolan. För kostnader avseende mat, boende, material och försäkring, se skolans webbsida.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2022 - 5 jun 2023

Kontakt:
Anna Aspegren

Telefon: 0320 - 20 58 30
E-post:
anna.aspegren@helsjon.se


På Allmän kurs på Helsjön folkhögskola kan du läsa in grundläggande behörighet för studier på högskola. Du kan också läsa in de behörigheter du behöver för att gå en yrkesutbildning. Om du redan har ett slutbetyg från gymnasiet eller saknar enstaka behörigheter kan du gå vårt högskoleförberedande år. Det finns också möjlighet att läsa in särskilda behörigheter i vissa kurser.

Vi är en skola som erbjuder både utmaning och trygghet. Här kan du gå på djupet i studierna samtidigt som du får möjlighet att stärka din självkänsla. För dig som behöver hjälp med läsande och skrivande erbjuder vi extra studietid och stöd. För dig som gillar en extra utmaning har vi bred kompetens på många områden.

Eftersom vi tycker att möten mellan människor är något av det finaste som finns arbetar vi mycket i grupp och ser till att skapa tillfällen där alla på skolan kan mötas. Vi arbetar ofta ämnesöverskridande eftersom vi tror att vi lär oss bäst när kunskap sätts in i ett sammanhang.

Psykologitillvalet
Två timmar varje vecka läser du psykologi. Under kursen går vi igenom ämnesområden som utvecklingspsykologi, socialpsykologi, inlärning, minne, tänkade och psykisk hälsa. Vi ger stort utrymme för diskussion och samtal. Kursen kan ge behörighet Psykologi 1.

Välkommen till oss!

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet för fortsatta studier på högskola eller yrkeshögskola. Vi vill också ge dig redskap och kunskaper som hjälper dig att påverka, inte bara din livssituation utan också det samhälle och den värld vi lever i.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://helsjon.se/utbildningar/allman-kurs/