Bibelskola – Kropp och Själ

Ansök nu

Bibelskola – Kropp och Själ

Hjälmareds folkhögskola

Ansök nu

Utforska Gud, dig själv och tron tillsammans med andra. Följ med in i Bibeln för att lära om och leva med Gud idag, för världen. Kom till en bibelskola där hälsa och rörelse är lika naturliga inslag som bön och bibelkunskap.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Har fyllt 18 år.

Kostnader: Internat- eller externatavgift, kurslitteratur, och studiebesök.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 25 maj 2022

Kontakt:
Per Olausson

Telefon: 0322-64 40 00
E-post:
per.olausson@hjalmared.se


För dig som

  • söker en hållbar livsstil för kropp, själ och ande.
  • funderar på ett framtida yrkesliv inom kyrkan.
  • vill lära känna och utforska ett liv tillsammans med Gud.
  • vill reflektera över vad du vill ska vara viktigt i ditt liv.
  • vill ha tid att be, studera och praktisera din tro.

Hjälmareds bibelskola är både till för dig som inte vet vad du ska göra framöver, och för dig som vet att du vill förbereda dig för framtida arbete i kyrkan. Kursen inbjuder till samtal med bredd och respekt för olika tolkningar i hur vi praktiserar vår tro.

Kursinnehåll

 

Kropp, Själ och Ande

Vi ser kropp, själ och ande som en helhet. Vi söker oss själva, varandra och Gud i bön och andliga övningar, rörelse, samt samtals- och bönegrupper.

 

Själavård och ledarskap

Själavård handlar om att lära sig möta människor, mitt i livet, i sorg och lycka, i vardag och högtid. Ledarskap handlar om hur man kan vara en förebild som leder människor närmare Gud och vilka ledarroller som finns inom kyrkan.

Bibelkunskap

Bibelkunskap innehåller ämnena Gamla testamentet, Nya testamentet samt Text & tro. Vi ser helheten och delarna, samt dyker ner i en bibelbok eller ett bibliskt tema.

Kyrkans tro och liv

Vi studerar hur den kristna tron utvecklats och vuxit fram. Vi diskuterar hur kristna kan förhålla sig till makt, vapen, pengar, sex och främlingen. I ämnet lärjungaskap samtalar vi inte bara, utan tränar oss praktiskt i olika övningar.

Resa till kloster i Italien

Varje år avslutas bibelskolan med en veckas resa till Italien, där några dagar tillbringas på ett klostret Monasteri di Bose, strax utanför Turin. I klostret bor munkar och nunnor, med katolsk, ortodox och protestantisk bakgrund. Vi deltar i böner, arbete, och får möjlighet att möta och samtala med bröderna och systrarna.

Mer information om kursen

Du hittar mer information om kursen och skolan på vår hemsida.

Läs mer om Bibel på skolans hemsida

Läs mer om skolan på vår hemsida

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Bibelåret är inte kunskapsinriktat på det sätt som rubriken vill antyda, men efter ett år på Bibel ska varje studerande kunna instämma i följande påståenden: - Jag har fått verktyg att läsa Bibeln på flera olika sätt och att tolka textens då och nu. - Jag har fått en ökad förståelse och respekt för hur människors tro kan se ut och växa och en större ödmjukhet i mötet med dessa. - Jag har utvecklats som människa, både i relation till mig själv och till andra. - Jag har fått tid och rum att både vila hos Gud och brottas med honom. - Jag har blivit frimodigare i att dela med mig av min tro och har utmanats göra det på olika sätt.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.hjalmared.se/utbildningar/bibel/