Concept art & illustration

Hjo folkhögskola


Ansökan stängd
Concept art & Illustration - en studieförberedande konst/designkurs inriktad mot bildskapande för underhållningsindustrin.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Ansökan görs med arbetsprover och personligt brev

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020 - 4 jun 2021

Kontakt:
Ted Ottosson

Telefon: 0503-323 24
E-post:
ted.ottosson@hjofolkhogskola.se

Syfte

Concept art & Illustration är en konst/designutbildning som är anpassad för de som i framtiden är intresserade av att arbeta med bildskapande i framförallt spel- eller filmindustrin. Kursens syfte är att förbereda inför vidare studier inom framförallt spelgrafik (2-D) på högskolor och yrkeshögskolor genom att ge dig en bättre utgångspunkt när det gäller dina bild- och designmässiga kunskaper. Våra mål är att utveckla dina grundkunskaper och att lära dig att skapa saker från din fantasi – att designa koncept och sedan kunna gestalta dem på ett trovärdigt sätt på papper eller digitalt. Denna kurs kan också vara en bra förberedelse för dig som i framtiden vill inrikta dig på mer traditionell illustration, animation eller sekventiellt berättande.

En concept artist arbetar ofta i förproduktionen till spel och filmer och tar fram idéer (concept) för hur något  ska se ut, t.ex. en karaktär, ett objekt eller en miljö.  Illustrationer i den här branschen innebär mer utarbetade och renderade bilder som ofta förmedlar en känsla av projektet till ett team eller i marknadsföringsyfte. Concept artists arbetar ofta i team på studios men kan också arbeta frilans.

På hösten är det grundkunskaperna som står i fokus. Då tränar vi på perspektiv, seende och förenkling, skissteknik, ljus och skugga, valörer, anatomi, konstruktionsmetoder, bildkomposition, grunder i Photoshop, färglära och måleri. Vi arbetar mycket analogt med grunderna men övergår sedan mer mot digitalt arbete.

Under hela året har vi kroki en dag i veckan samt konst & stilhistoria.

På vårterminen är det dags att tillämpa grundkunskaperna i uppgifter som går ut på att designa koncept för karaktärer, miljöer och objekt. Då blir det mycket träning i att gestalta utifrån olika teman, historier och ledord Uppgifterna blir i form av fiktiva uppdrag och du kommer lära dig att arbeta med research och idéprocess, göra designmässiga val och gestalta och berätta med de concept och bilder du gör. Du kommer få träna på att göra hela och mer bearbetade bilder (illustrationer) och träna på rendering, färg- och ljussättning samt komposition. Under kursen får du få kännedom om olika utbildnings- och karriärsvägar.  Vi gör studiebesök på skolor och studios och har gästföreläsare som är verksamma inom spel- eller filmbranschen eller som illustratörer m.m.

Kursmoment

 • Skissteknik / teckningsgrunder
 • Skuggning , valörträning och ljussättning
 • Perspektivteckning och landskapsstudier
 • Färglära och måleri
 • Anatomistudier
 • Kroki och modellmåleri
 • Skulptur, människor och djur
 • Bildkomposition  och  formspråk
 • Digitalt måleri introduktion
 • Karaktärsdesign
 • Landskaps/bakgrundsdesign
 • Objektdesign
 • Konst- och stilhistoria
 • Designprocesss, idégenerering
 • Presentationsteknik
 • Gästlärare och gästföreläsare från branschen
 • Studiebesök och studieresor

År 2 på Concept Art & illustration
Under andra året så får deltagaren skapa en individuell studieplan och planera läsåret utifrån åtta delmål.  Sedan arbetar man med dessa under året. Målsättning och planering sker i samråd lärare och vad det är för mål varierar från person till person. Det kan vara ett projekt man vill arbeta med, ansökningar och  portfolioarbete, fortsatt utveckling av grunder etc. Man har ett individuellt samtal med lärare en gång i veckan och gruppsamtal en gång varje månad.  Man har även tillgång till all undervisning, alla gästlärare och resor som Concept art 1 har. För att gå andra året behöver man ha en egen drivkraft och kunna hantera tiden man får på ett bra sätt. Andra året har ett begränsat antal platser och det krävs att man söker in till det även om man gått första året på Concept art och illustration

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Ge nödvändiga grundkunskaper i bildskapande som behövs inför vidare studier inom framförallt dataspelsgrafik på högskolor och yrkeshögskolor. Efter denna kurs ska din ryggsäck vara väl packad så att du inte behöver bekymra dig lika mycket över de bild- och designmässiga grunderna i nästa utbildning. Du ska kunna generera en idé genom en god designprocess, skapa bra och genomtänkta designer samt kunna teckna ut dem och rendera dem så att de är begripliga och tilltalande för andra. Dina kunskaper att skapa och konstruera från fantasin kommer ha ökat, du kommer kunna göra dina idéer mer rättvisa. Din förmåga att rendera kommer vara större, du ska kunna skapa saker med korrekt perspektiv och ljus- och färgsättning. Du kommer kunna skapa miljöer och få ett helhetstänk när det gäller bilder och dess komposition samt kunna skapa karaktärer med trovärdig anatomi ur flera olika vinklar och i olika poser.