Elev/lärarassistent - distans

Hjo folkhögskola


Ansök nu
Detta är en utbildning för dig som är pedagogiskt och socialt intresserad och vill arbeta inom skolan men i dagsläget inte är beredd att läsa till lärare.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
33 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Antagningsintervju

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2020 - 4 jun 2021

Kontakt:
Niklas Ahlin

Telefon: 0503-323 16
E-post:
niklas.ahlin@hjofolkhogskola.se

En ny utbildning till elev/lärarassistent startades under hösten 2018 på Hjo folkhögskola. Det är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom skolan med fokus på̊ att stödja eleverna socialt och i deras lärande.

Du kommer att vara en hjälp för både lärarna och eleverna, ditt fokus ligger på eleven, både gruppen som helhet och den enskildes behov av hjälp i sitt lärande men arbetet kan även bestå av olika typer av administrativt arbete och ett assisterande stöd till läraren, beroende av det behov som finns på den aktuella skolan du arbetar.

Utbildningen till elev/lärarassistent startades under hösten 2018 på Hjo folkhögskola. Det är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom skolan med fokus på̊ att stödja eleverna socialt och i deras lärande. Du kommer att vara en hjälp för både lärarna och eleverna, ditt fokus ligger på eleven, både gruppen som helhet och den enskildes behov av hjälp i sitt lärande men arbetet kan även bestå av olika typer av administrativt arbete och ett assisterande stöd till läraren, beroende av det behov som finns på den aktuella skolan du arbetar.

Detta är en utbildning för dig som är pedagogiskt och socialt intresserad och vill arbeta inom skolan men i dagsläget inte är beredd att läsa till lärare. Med yrket som elev/lärarassistent har du ändå möjlighet att jobba nära eleven och samtidigt vara ett pedagogiskt och socialt stöd i nära samarbete med lärararna.

Utbildningen har ett speciellt integrationsperspektiv med ett nära samarbete med skolans integrationsassistentutbildning. Utbildningen till elev/lärarassistent breddar dock arbetet till att omfatta alla skolans elever oberoende av språkbakgrund.

Kursen till elev/lärarassistent ges i olika varianter:

  • 50% halvdistans - för dig som redan har läst integrationsassistentutbildningen på Hjo folkhögskola.
  • 100% halvdistans - för dig med fullgjort svenskt eller utländskt gymansium och minst behörighet i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Utbildningen till elev/lärarassistent ges som särskild kurs (berättigar inte till studieomdöme).

 

På halvdistanskursen 50%  läser man på skolan 1 dag per vecka och på 100% kursen halvdistans läser man två dagar i veckan på skolan. Men vi har även möjlighet att ta emot ett mindre antal deltagare som kan läsa elev/lärarassistentkursen på heldistans 100%, vilket innebär att man endast närvarar på en gemensam storträff i månaden. dvs. totalt 9 fysiska träffar under hela läsåret.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://folkhogskolan.com/integrationsassistent/lararassistent