Kyrkomusikerutbildning

Ansökan stängd
Kyrkomusikerutbildning på basnivå som ger behörighet för tjänst i Svenska kyrkan.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2,5 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 3 år gymn eller motsvarande, inträdesprov i orgel, sång, piano, musikteori och intervju. Inträdesprov 1 dag under vecka 16.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 18 aug 2021 - 10 jun 2022

Kontakt:
Helena Ambertson

Telefon: 0503-323 13
E-post:
helena.ambertson@hjofolkhogskola.se


Utbildningen har ca 20 platser, fördelade på två årskurser.

Total studietid är 2,5 år. Pastoral termin ingår i utbildningen.

Examination sker kontinuerligt under kursens gång samt i fastställda examensperioder.

Undervisningen för heltidselever omfattar minst 20 lektioner per vecka. I solistisk orgel, piano samt sång är lektionerna individuella, i övriga ämnen är grupperna av varierande storlek.

Under utbildningen väljer du ett av Svenska kyrkans stift som du möter under 8 – 10 dagar under rubriken ”Mötesplats Stift- Student” (MSS). I det stiftet gör du även 8 veckor handledd församlingspraktik.

För att få ut sitt intyg från stiftet krävs att du är medlem i Svenska kyrkan.

Kyrkomusikereleverna ansvarar för musikinnehållet i morgonböner, mässor etc. i skolans kapell. Dessutom medverkar eleverna i musikandakter, högmässor och kyrkokonserter samt andra musikevenemang. Det betyder arbete vissa kvällar och helger under terminen.

Obligatoriska ämnen

Liturgisk & solistisk orgel
Orgelkunskap
Piano och brukspiano
Sång
Körsång
Afroensemble med gitarr
Kördirigering,
Gehörslära
Satslära/arrangering
Musiklära
Musik & samhälle
Pedagogik
Gudstjänstpedagogik
Barnkörmetodik

Inträdesprov någon av dagarna vecka 16.

 

Länk till kursen på skolans webbplats
http://folkhogskolan.com/kyrkomusikerutbildning