År 1 Concept art & illustration - The Fundamentals

Ansökan stängd
Skola:
Hjo folkhögskola
Plats:
Hjo - Västra Götalands län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Ansökan görs med arbetsprover och personligt brev

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 28 aug 2023 - 24 maj 2024

Kostnader: Under kursen används mycket material som skolan tillhandahåller. För detta material tar vi ut en materialavgift på 3000 kr. Egen digital utrustning krävs också.

Kontakt: Linda Thomas

Telefon: 0503-323 15

E-post:
linda.thomas@hjofolkhogskola.se

Kursen är nischad mot entertainment arts och stärker dina konstnärliga grunder, sk. fundamentals, och ger verktyg för att kunna gestalta idéer från fantasin. 

SYFTE

Den här kursen syftar till att stärka dina konstnärliga grundkunskaper såsom seende, teckning, ljus och skugga, perspektiv, anatomi, komposition och färglära, så kallade fundamentals. I förlängningen är syftet att stärka din förmåga att skapa från fantasin och kunna göra dina och andras idéer rättvisa. Concept art & Illustration 1 - The Fundamentals ska fungera som en nödvändig och skräddarsydd grund för år 2 – Design & Image Making. Kursen är framförallt till för dig som i framtiden är intresserad av att arbeta med design och bildskapande inom underhållningsindustrin, särskilt inom spel och film men kan också vara en mycket bra grund för dig som är intresserad av animation och traditionell illustration.

 

KURSMOMENT

 • Seende, grundläggande teckning och skissteknik
 • Perspektivteckning 
 • Mänsklig anatomi
 • Ljus och skugga och valörer 
 • Färglära och måleri 
 • Modellmåleri
 • Modellteckning
 • Bildkomposition 
 • Bildanalys, formspråk 
 • Konst och stilhistoria
 • Mästarstudie
 • Materialstudier
 • Introduktion till digitalt måleri
 • Valbara och applicerande veckor 
 • Eget projekt 
 • Kroki – Varje vecka på fredagar

 

INNEHÅLL I KURSEN

Kursen kommer att fokusera både på observation och konstruktion. Att bli bra på dem båda är nyckeln till att kunna gestalta idéer från fantasin. 

Observation: Ett stort fokusområde är att utveckla bildseendet genom att arbeta med avbildning – det vill säga att studera och teckna av saker vi ser framför oss. Att ha ett bra bildseende innebär bland annat att man kan teckna av saker med rätt proportioner och utseende, att få det att se ut som det gör helt enkelt. Seende kan också innebära att lära sig att se former på ett mer förenklat och abstrakt sätt samt se hur olika delar i en bild förhåller sig både till varandra och till helheten. Vi anser att seendet är grundpelaren när man ska utvecklas inom bildskapande och design. 

Konstruktion: Konstruktion innebär att bygga upp saker. När man skapar från fantasin så finns det oftast inga förlagor, det kan gälla föremål, kroppar, ansikten och fordon mm.  För att kunna skapa dessa behöver man först bryta ner saker först i så enkla former som möjligt, ofta grundformer som klot, lådor, cylindrar och koner. Därefter kan man använda dessa byggstenar att bygga upp med igen, detta är konstruktion. Det centrala verktyget vi använder när vi jobbar med detta är perspektiv. Vi kommer att arbeta mycket med det både på enklare och mer avancerade sätt. Målet kommer vara att du ska kunna arbeta med perspektiv fritt och snabbt utifrån huvudet. 

Hösten: Hela höstterminen ägnas åt teckning i olika former, både med linjer och genom skuggning. Vi tränar på att beskriva föremåls volym och arbetar med ljus och skugga på olika sätt. Det kommer bli mycket avbildande övningar till exempel med med stillében, porträtt, landskap mm. Varje fredag har vi också teckning i form av kroki i gympasalen. Under året kommer det också finnas längre pass med modellteckning och modellmåleri. 

Våren: Under våren ägnar vi mycket tid till färglära och måleri på olika sätt och kommer då också arbeta mycket med bildkomposition. Vi kommer också att arbeta med anatomi och olika metoder att bygga upp kroppar. Det kommer då också att bli en introduktion till att arbeta med digitalt måleri samt uppgifter som berör materialkunskap. Under året kommer det också att finnas med olika applicerande veckor då man får träna på att använda grundkunskaperna i olika kreativa syften då man designar saker och skapar från fantasin. Kursen kommer också innebära regelbunden undervisning i kroki och konsthistoria. Under året kommer du få ordentligt med tid att arbeta igenom och utvecklas inom grunderna och därigenom få en stark bas att bygga vidare på.

Mer och utförligare info om innehållet i kursen finner du på kursens websida: http://folkhogskolan.com/concept-art-illustration/ar-1-the-fundamentals

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursen ger  nödvändiga grundkunskaper i bildskapande. Dina kunskaper att skapa och konstruera från fantasin kommer ha ökat, du kommer kunna göra dina idéer mer rättvisa. Din förmåga att rendera kommer vara större, du kommer kunna skapa saker med perspektiv och ljus- och färgsättning. Du kommer kunna skapa miljöer och få ett helhetstänk när det gäller bilder och dess komposition och genom detta ha lättare att skapa miljöer och hela illustrationer. Du kommer också ha mer kunskap om anatomi och gesture vilket möjliggör posering av karaktärer lättare i framtiden. 

Planerar att bli slöjdlärare

Amanda och Molly går en profilkurs inriktad på återbruk, design och hållbarhet. - Vi får testa massa olika tekniker. Vi har till exempel jobbat med papper och fått renovera och restaurera gamla möbler, säger Molly.

Läs hela artikeln

Hjo folkhögskola

Hjo folkhögskola är en spännande mötesplats som integrerar flera olika kurser och bakgrunder i en utvecklande miljö präglad av mångfald. Här möts du av engagerade lärare som bryr sig om mer än bara studieresultat.

Läs mer om skolan

Postadress:
Hjo folkhögskola
Lundbyvägen 12
544 31 Hjo

Telefon: 0503-323 00
E-post: info.hjo@hjofolkhogskola.se
Webbadress: http://www.folkhogskolan.com/