Allmän kurs: Gymnasienivå

Kvinnofolkhögskolan


Ansök nu
Den här kursen kan du söka som har studerat minst 1 år på gymnasienivå eller har arbetslivserfarenhet efter avslutad grundskola. Du läser gymnasiegemensamma ämnen för att nå grundläggande behörighet.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: I samband med att du blir antagen kallas du till ett informationsmöte. Informationsmötet är en obligatorisk del av ansökningsprocessen.

Kostnader: 900 kr/termin. Avgiften täcker visst kursmaterial, försäkring, besök vid utställningar, kaffe/te, osv.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2019 - 8 jun 2020

Kontakt:
Sofia Lundkvist

Telefon: 031-780 35 00
E-post:
sofia.lundqvist.kvi@folkbildning.net

Allmänt

Som studerande på Allmän linje får du en bred allmänbildning och du ökar din medvetenhet om dina egna och omvärldens villkor utifrån ett intersektionellt genusperspektiv. Tillsammans med andra utvecklar du ditt kritiska tänkande och din samarbetsförmåga. Dina kunskaper och erfarenheter är en självklar utgångspunkt i studierna.

Innehåll

Studierna på Allmän linje Gymnasienivå sker i huvudsak tematiskt och utgår ifrån en pedagogik där alla deltar aktivt. Vi har inga prov och mycket få läxor, det som är viktigt är att du är med och deltar i samtalen på lektionerna.

Inom samhällskunskapen undersöker exempelvis vi vad vi egentligen menar med demokrati, vad som orsakar konflikter och hur vi kan hantera dem, hur olika maktordningar ser ut och hur vi kan arbeta mot diskriminering.

I naturkunskapen gör vi experiment och laborationer, vi gör fältstudier och analyser och studerar vilka strategier som finns för en hållbar utveckling.

I historieundervisningen tittar vi på hur maktrelationer sett ut genom tiderna, hur kvinnors och transpersoners liv sett ut och hur människors kamp förändrat samhället och världen.

På religionslektionerna tittar vi på vilka religioner som finns i världen och hur dessa påverkar oss, i filosofin undersöker vi tänkandet och varandet, med varandra och med oss själva.

På lektionerna i svenska och engelska ägnar vi oss åt att läsa, skriva, diskutera och analysera. Vi tränar på att tala inför grupp, vi har bokcirklar, skriver utredande texter, analyserar film och studerar litteraturhistoria.

Du läser matematik nivågrupperat, beroende på dina förkunskaper.

I studierna ingår studiebesök och temadagar, tillvalsämnen och deltagande i skolans gemensamma aktiviteter. Några dagar varje år lagar din kurs mat till alla på skolan och städning sköts gemensamt på skolan.