Allmän kurs, SAS-inriktning: Grundskolenivå

Kvinnofolkhögskolan


Ansök nu
Kursen är för dig som har annat modersmål än svenska. Du kan avsluta dina grundskolestudier och/eller förbereda dig för vidare studier på gymnasienivå. Du läser 1-3 år beroende på din skolbakgrund.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Förkunskaper: Avslutat sfi D eller motsvarande. Innan du blir antagen kommer du att kallas till ett informationsmöte. Informationsmötet är en obligatorisk del av ansökningsprocessen.

Kostnader: 900 kr/termin. Avgiften täcker visst kursmaterial, försäkring, besök vid utställningar, kaffe/te, osv.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2020 - 11 jun 2021

Kontakt:
Marzieh Zand

Telefon: 031-780 35 00
E-post:
expedition@kvinnofolkhogskolan.se

Allmänt

På Allmän kurs, SAS-inriktning kan du avsluta dina grundskolestudier och/eller förbereda dig för vidare studier på Allmän kurs: Gymnasienivå.

 

Du studerar svenska, samhällskunskap, naturkunskap och matematik.

Som studerande på Allmän linje får du en bred allmänbildning och ökar din medvetenhet om dina egna och omvärldens villkor. På kursen läggs tonvikt vid att träna olika former för lärande. Du utvecklar kritiskt tänkande, självständighet och samarbetsförmåga. Dina erfarenheter är en viktig utgångspunkt för lärandet.

All undervisning har genusperspektiv.

I studierna ingår studiebesök och temadagar och du deltar i skolans gemensamma aktiviteter och ett tillvalsämne. Några dagar varje år lagar din kurs mat till alla på skolan och städning sköts gemensamt på skolan.