Feministiskt fokus: Regi & ledarskap

Kvinnofolkhögskolan


Ansök nu
Feministiskt Fokus: Regi & ledarskap är en ettårig fördjupningskurs i sceniskt ledarskap.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Kursen kan läsas som en fortsättning på våra andra Feministiskt Fokus-kurser men är också öppen för andra sökande, som skaffat sig motsvarande kunskaper på annat sätt. Innan du blir antagen kallas du till en obligatorisk antagningsworkshop samt intervju.

Kostnader: 1600 kr /termin Avgiften täcker försäkring, visst kursmaterial och kaffe/te.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2019 - 8 jun 2020

Kontakt:
Eva Gartinger

Telefon: 031-7803500
E-post:
eva.gartinger.kvi@folkbildning.net

Kursen kan läsas som en fortsättning på Feministiskt fokus: Teater eller Feministiskt fokus: Filmaktivism eller Feministiskt fokus: Film, text & performance.

Kursen är också öppen för andra sökande, som skaffat sig motsvarande kunskaper på annat sätt.

 

På kursen Feministiskt Fokus: Regi & ledarskap tränas du i att våga ta utrymmet och positionen som konstnärlig ledare och regissör. En tydlig målsättning med kursen är att minska avståndet till yrkeslivet och öka andelen tjejer och transpersoner som vågar söka regiuppdrag, starta frigrupper, och ta regirollen i mer eller mindre professionella sammanhang.

Du arbetar med olika sceniska projekt där du regisserar deltagare från kursen Feministiskt Fokus: Teater, samtidigt som du får både enskild handledning och grupphandledning i regi och ledarskap. Arbetet med de olika projekten är gemensamt och det är viktigt att du är öppen för alla förslag som gruppen kommer med, men de slutgiltiga konstnärliga valen är det du som gör, försvarar - och omprövar. I handledningen får du möjlighet att reflektera över dina val och därigenom utveckla ditt och gruppens arbete.

 

Inom regidelen av utbildningen får du, utöver det praktiska arbetet på golvet, också läsa teaterteoretiska, feministiska texter och prova olika regigrepp och metoder för att förstärka eller förfrämliga det du vill kommunicera från scenen. Du får arbeta med sceniska koncept, undersöka olika metoder för sceneriläggning, utforska vad ledarskap innebär inom ramen för devisingprojekt, utföra manusbearbetning av befintliga texter etc.

Inom ledarskapsdelen av utbildningen får du träna kommunikation, ansvarstagande, gränssättning och strukturförtydligande. Du får grundläggande konfliktkunskap, färdighetsträning i konflikthantering och du får undersöka vad ett personligt och professionellt ledarskap kan innebära. I frigrupper och i konstnärskollektiv kan rollerna vara skiftande och mandaten otydliga. Under utbildningen får du därför träna på att separera dig ifrån processen, att gå i och ur den, för att kunna få översikt och för att kunna se/sätta en riktning.

Inom den feministiska teoridelen av utbildningen undersöker vi den feministiska rörelsens lokala och globala samhällskritik. Vi studerar hur kvinnor och transpersoner har verkat - och verkar - för att förändra maktstrukturer. Vi möter andras tänkande genom att ta del av genusforskning, kvinno- och transrörelsearbete och i dessa möten får vi inblick i olika teoribildningar, såväl akademiska som rörelsebaserade. Utifrån dessa undersöker vi begrepp som exempelvis solidaritet, sexualitet, vithetsnorm, postkolonialism, klass, crip- och queerteori. Teman – exempelvis ”Att gestalta personliga erfarenheter”, ”Vithet och representation”, ”Blick och queer performativitet” – skapas och tolkas sedan i sin tur genom konstnärlig praktik.

 

Du deltar också i teaterlektioner där arbetet ägnas åt feministiska gestaltningsmetoder, rörelse och fysiskt teaterarbete.

 

Omfattning:

Feministiskt Fokus: Regi & ledarskap är en ettårig kurs på heltid som berättigar till studiestöd från CSN.

Du kan också, om du har tidigare, dokumenterade studier i feministisk teori, läsa kursen på halvfart. Kursen kommer då att innehålla scenisk regi i teori och praktik, konfliktkunskap och ledarskap i teori och praktik - men ingen feministisk teori.

Delar av undervisningen sker på kvällstid.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Deltagaren förväntas efter genomgången kurs ha • Färdighetskunskaper i regi och ledarskap • Ökade insikter om grupprocesser och konfliktdynamik • Tillräckliga kunskaper för att våga axla konstnärligt ledande positioner • Verktyg för att kunna leda ett feministiskt, konstnärligt arbete från idé till färdig produktion