Feministiskt fokus: Teater

Kvinnofolkhögskolan


Ansök nu
På den här kursen varvar du feministiska teoretiska studier med praktiskt teaterarbete och utvecklar såväl ditt skådespeleri som din teater- och genusteoretiska kunskap.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Innan du blir antagen kommer du att kallas till en antagningsworkshop Workshopen är en obligatorisk del av ansökningsprocessen.

Kostnader: 1 600 kr/termin. Avgiften täcker visst kursmaterial, försäkring, besök vid utställningar, kaffe/te, osv.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2019 - 8 jun 2020

Kontakt:
Eva Gartinger

Telefon: 031-780 35 00
E-post:
eva.gartinger.kvi@folkbildning.net

På den här kursen varvar du feministiska teoretiska studier med praktiskt teaterarbete och utvecklar såväl ditt skådespeleri som din teater- och genusteoretiska kunskap.

Det praktiska teaterarbetet på kursen utgår ifrån sceniska gestaltningsmetoder där vi prövar – och omprövar! – olika strategier för att ta och ge plats åt såväl det privata som det politiska. Vi arbetar utifrån clowneri, mask och rörelse, med och utan manus, ibland utifrån klassiskt material och ibland utifrån collageteknik – alltid i samspel med vår publik. Vi läser och diskuterar olika feministiska och politiska teaterteoretiska texter och arbetar utifrån dessa med gestaltning, manusbearbetning, devising och föreställningsanalys. Stort fokus läggs på den konstnärliga processen; att utforska vad, varför och för vem vi berättar är lika viktigt som hur. Vi diskuterar konstens påverkan på politik i samtiden och historiskt, estetiska och etiska val, konstnärligt ansvar – konstnärlig frihet och frågeställningar utifrån scenkonst som en del av samhällsdebatten. Tillsammans undersöker vi den feministiska och politiska teaterhändelsen och tittar närmare på hur våra konstnärliga val påverkar vår publik. Tanken med kursen är att du skall få fördjupa dig i feministiska teorier och samtidigt få redskap att omsätta dessa i scenisk praktik.

 

Du som söker kan ha mycket eller litet erfarenhet av teaterarbete, det viktiga är att du är intresserad av att arbeta i grupp och att du brinner för teater och politik.

Delar av undervisningen sker tillsammans med Feministiskt Fokus: Film, text & performance.

 

Delar av undervisningen sker på kvällstid.