En resande kurs till Sapmi

Ansök nu

En resande kurs till Sapmi

Kvinnofolkhögskolan

Ansök nu

Det finns många berättelser om Norden. Det finns många berättelser om oss, av oss själva och av andra. Hur lever vi tillsammans i en värld som rymmer flera världar? Vad säger de olika maktkritiska rörelserna i Sapmi?

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 25%

Längd: 22 november - 17 december 2021 10 januari - 6 maj 2022

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Kostnader: 300 kr

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 22 nov 2021 - 6 maj 2022

Kontakt:
Sara Nelson Anyuru

Telefon: 031-780 35 00
E-post:
resandekursensapmi@kvinnofolkhogskolan.se


Under hösten studerar vi, både under fysiska möten på Kvinnofolkhögskolan och via nätet, historiska och samtida berättelser om Norden och Sapmi, och relationen däremellan.

Vi lyssnar på föreläsare, läser texter, intervjuar människor och samtalar.

Kursen utformas till stor del av deltagarna själva, av våra visioner, förhoppningar och berättelser. Vi undersöker vilka drömmar som är möjliga idag, i centrum och i marginalen, och diskuterar begrepp som hemmahörighet, rörelse och framsteg.

Träffar

Vi träffas digitalt tre helger under hösten 21 och våren 22. 

  • December 4-5
  • Februari 5-6
  • Mars 12-13

Under höst och våren planerar vi, parallellt med den mer teoretiska delen av kursen, en resa till Sapmi, för att möta de olika maktkritiska rörelser som finns där, och lyssna till deras röster, och lära oss av deras svar och deras frågor.

Resan till Sapmi

Vi reser vecka 15 (påsklov).

Omfattning: 25%.

Kurstider:

22 november – 17 december 2021

10 januari – 6 maj 2022

För mer information kontakta oss via mail.

Kontakt: resandekursensapmi@kvinnofolkhogskolan.se

Ansökning är via ansökningsformulär.