Ny utbildning: Vårdbiträde med inriktning mot jämlik hälsa och vård

Kursen riktar sig till dig som vill utbilda dig till vårdbiträde med tillämpad kunskap inom jämlik vård och hälsa. Sök till vår kurs i vård och omsorg med särskild inriktning mot jämlik hälsa och vård och studera i en skola för kvinnor och transpersoner. Samtliga kurser har genusperspektiv.

Efter kursen kan du arbeta som vårdbiträde inom äldrevård, hemtjänst och kommunal sjukvård med specialisering mot jämlik vård och icke-diskriminering. 

Under kursen kommer du bland annat få lära dig grundläggande kunskaper om:

  • hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning
  • vård- och omsorgsvetenskap
  • äldreforskning
  • aktuell lagstiftning
  • internationella erfarenheter (WHO, GAP-minder, internationella konventioner med mera)
  • den ojämlika hälsan
  • mänskliga rättigheter och icke-diskriminering
  • färdighetsetik och bemötande
  • omotiverade skillnader i vården

Studierna sker på dagtid på plats i skolan som ligger centralt belägen i Göteborg. Med reservation för ändrade förhållanden pga pandemin.

En period med yrkesinriktad praktik ingår i slutet av termin två. 

Läs mer och ansök här.

Alla nyheter