Allmän kurs med global profil

Ljungskile folkhögskola


Ansök nu
För dig som vill studera globala frågor och läsa in gymnasiekompetens. I temastudier (där flera ämnen integreras) tar vi upp frågor kring globalisering, rättvisa, miljö, makt, mänskliga rättigheter.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: inga särskilda

Kostnader: Se information på skolans egen hemsida

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2019 - 29 maj 2020

Kontakt:
Malin Lawson

Telefon: 0736-44 65 67
E-post:
malin.lawson@ljungskile.org

En kurs för dig som vill …

• förstå din omvärld och dig själv genom att mötas och diskutera med andra
• läsa in gymnasiekompetens (grundläggande behörighet till högskolestudier) på ett annorlunda sätt
• komplettera gymnasiebetyget
• studera globala frågor
• fördjupa dina kunskaper genom kreativa och tematiska arbetssätt

Ljungskile folkhögskola har lång erfarenhet av utbildning kring globala frågor och engagemang för mänskliga rättigheter.

En stor del av kursen är upplagd som temastudier. Man studerar då ett tema i taget och i varje tema väver man in flera ämnen. Ett tema kan vara 1–4 veckor. Alla teman växlar ständigt mellan ett globalt och nationellt perspektiv. Exempel på teman är:
• Psykologi – film – livsåskådning
• Religion – livsfrågor
• Dokumentärfilm
• Rättvis handel
• Solidaritet
• Migration

Behörighet till högskolan

Folkhögskolor har egna regler för grundläggande behörighet till högskolan. Man behöver bara läsa in det man saknar av de gymnasiegemensamma ämnena: 

Svenska 1, 2, 3, Engelska 5, 6, Matematik 1, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Religion 1, Historia 1a1. (Den som har godkända kurser i gamla systemet behöver inte läsa om dem i nya systemet. Mer info om detta finns på vår hemsida.)

Men man måste också uppfylla ett krav på studietid: Den som läst 2 år på gymnasiet/vux måste läsa 1 år på folkhögskola. Den som läst 1 år på gymnasiet/vux eller arbetat 1 år måste läsa 2 år på folkhögskola. Övriga måste läsa 3 år på folkhögskola.

Kursen är upplagd så att den som gått två år på gymnasiet/komvux ska kunna bli klar med sin högskolebehörighet på ett år.

Samhällskunskap, religion, historia och Svenska 1 integreras i temastudierna där hela klassen deltar. Övriga ämnen läses var för sig och är valbara.

Utöver de ovan nämnda ämnena kan du läsa Matematik 2, 3, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 2, Religion 2 och Svenska som andraspråk.

För den som behöver läsa mer än 1 år planerar vi en 2-årig eller 3-årig studiegång på vår kurs eller i kombination med en annan allmän kurs.

Goda förbindelser till Göteborg

Vår skola har goda förbindelser med tåg och buss till Göteborg (50 minuter) och Uddevalla (20 minuter).

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.ljungskile.fhsk.se/allmankurs/alif.shtml