Allmän kurs med global profil

Ansök nu

Allmän kurs med global profil

Ljungskile folkhögskola


Ansök nu

För dig som vill studera globala frågor och läsa in gymnasiekompetens. I temastudier tar vi upp frågor kring globalisering, rättvisa, miljö, makt, mänskliga rättigheter, språk och identitet m.m.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: 20 maj 2021

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: inga särskilda

Kostnader: Se information på skolans egen hemsida

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Malin Lawson

Telefon: 0736-44 65 67
E-post:
malin.lawson@ljungskile.org


OBS!
Ansök senast 20 maj 2021

En kurs för dig som vill …

 • förstå din omvärld och dig själv genom att mötas, diskutera och studera tillsammans med andra
 • läsa in gymnasiekompetens (grundläggande behörighet till högskolestudier) i en annorlunda studiemiljö
 • komplettera gymnasiebetyget
 • studera globala frågor
 • fördjupa dina kunskaper genom kreativa och tematiska arbetssätt

Ljungskile folkhögskola har lång erfarenhet av utbildning kring globala frågor och engagemang för mänskliga rättigheter.

En stor del av kursen är upplagd som temastudier. Man studerar då ett tema i taget och i varje tema väver man in flera ämnen. Ett tema kan vara 1–4 veckor. Alla teman växlar ständigt mellan ett globalt och nationellt perspektiv. Exempel på teman är:

 • Vatten, världen och vi - hur förvaltar vi våra vattenresurser?
 • Det fria ordet - vad innebär yttrandefrihet?
 • Makt, konfliktteorier och ideologier - vilka typer av makt finns?
 • Solidaritet - vad är solidaritet i praktiken?
 • Fördjupningsarbete - en undersökande studie efter eget intresse
 • Stater, nationer och etniska grupper - hur påverkas vi av gränser?
 • Livsåskådning och världsreligioner - vad betyder livsåskådning i en människas liv?
 • Aldrig mer krig … sa man, varför blev det inte så?
 • Språk i världen och här - vad betyder språket för identitet?

Viktiga inslag i kursen

 • Lärande genom samtal och diskussion är vanligt i vårt klassrum
 • Film, dokumentärer, föreläsare och skönlitteratur i aktuella tema
 • Att lära av varandra ­- likheter och olikheter berikar - få ta del av varandras arbeten genom utställningar, uppläsningar, skrivet material, presentationer, skapande verksamhet osv

Behörighet till högskolan

Kursen är upplagd så att den som gått två år på gymnasiet/komvux ska kunna bli klar med sin högskolebehörighet på ett år. Folkhögskolor har egna regler för grundläggande behörighet till högskolan. Man behöver bara läsa in det man saknar av de gymnasiegemensamma ämnena: 

Svenska 1, 2, 3, Engelska 5, 6, Matematik 1, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Religion 1, Historia 1a1. (Den som har godkända kurser i gamla systemet behöver inte läsa om dem i nya systemet.) Du och vår studievägledare sätter ihop en personlig studieplan för dig.

Man behöver också uppfylla ett krav på studietid: Den som läst 2 år på gymnasiet/vux behöver läsa 1 år på folkhögskola. Den som läst 1 år på gymnasiet/vux eller arbetat 1 år måste läsa 2 år på folkhögskola. Övriga måste läsa 3 år på folkhögskola.

Samhällskunskap, religion, historia och Svenska 1 integreras i temastudierna där hela klassen deltar. Övriga ämnen läses var för sig och är valbara.

Utöver de ovan nämnda ämnena kan du läsa Matematik 2, 3, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 2, Religion 2 och Svenska som andraspråk.

För den som behöver läsa mer än 1 år planerar vi en 2-årig eller 3-årig studiegång på vår kurs eller i kombination med en annan allmän kurs. 

Goda förbindelser till Göteborg

Vår skola har goda förbindelser med tåg och buss till Göteborg (50 minuter) och Uddevalla (20 minuter).