Musiklinjen

Ansök nu

Tre inriktningar: Jazz/rock, klassisk gitarr, sång, piano, orgel, cello och komposition samt klassisk introduktionsgren (gitarr, slagverk, sång och piano). Utbildningen ger konstnärlig kompetens och musikteoretisk förståelse.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Notkunskaper och musikfärdigheter på den nivå som gör att du lätt kan följa undervisningen. Gäller dock ej introduktionsgrenen.

Kostnader: Se information på skolans egen hemsida.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Christer Brodén

Telefon: 0522-68 69 35
E-post:
christer.broden@ljungskile.org


Fler kurser inom: Musik , Klassisk , Rock , Jazz

Musiklinjen på Ljungskile folkhögskola
har som målsättning att efter ett eller två års studier, beroende på den studerandes förkunskaper, ge konstnärlig kompetens och grundlig musikteoretisk förståelse. Kunskaperna kan tjäna dels som en allmän utveckling av den studerandes musikaliska intresse, dels som en förberedelse inför högre musikstudier.

Musiklinjen är 1–2-årig och har plats för cirka 55 studerande i årskurs 1 och 2 med cirka 20–30 studerande i varje årskurs. Normalt kan därför cirka 25 nya studerande antas varje år. De studerande kan välja mellan tre inriktningar:  
• klassisk gren (gitarr, slagverk, piano, sång, cello, orgel och komposition)
• jazz/rockgren (alla instrument), 
• introduktiongren (akustisk gitarr, klassiskt slagverk, piano, sång)

Undervisning sker i bland andra följande ämnen: satslära, gehör, musikhistoria, ensemblespel, huvu- och biinstrument. Därtill kommer tema- och aktivitetsdagar jämte gemensamma projektstudier under delar av läsåret.

Inträdesprov
Informationen nedan om inträdesprovet gäller inte i år på grund av corona-restriktionerna. Ansökan sker i stället på distans. Du som söker kommer att få personlig information om hur ansökan går till.

Antagningsprovet år 2021 sker: 26–27 mars, för klassiskt slagverk 29 mars. Se gärna till att din ansökan är inne i god tid före dess.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Varje studerande förväntas uppnå en miniminivå som ger denne möjlighet att antas för högre musikstudier (t ex musikhögskola).

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.ljungskile.org/utbildningar/musiklinjen/