Text & Bild-distans. Utveckla ditt eget skrivande i dialog med bildberättande.

Nordiska folkhögskolan


Ansökan stängd

Vill du lära dig mer om litteratur, bildkonst och språk och själv uttrycka dig kreativt genom text och bild – men med full frihet i tid och rum?

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
3 obligatoriska träffar
1 frivillig träff

Studietakt: 50%

Längd: 1 år 37 veckor

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du ska ha grundläggande datakunskaper kunna ladda upp och skicka bilder och texter samt genomföra enklare bildredigering.

Kostnader: 1050:- för hela kursen (material, administration, studiebesök)

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 8 jan 2018 - 21 dec 2018

Kontakt

Malin Bengtsson

Telefon:
E-post:
info@nordiska.fhsk.se

Unikt för distanskursen Text & Bild är att du får utveckla ditt eget skrivande i dialog med bildberättande genom att låta text och bild få möta varandra. Text & Bild distans är en systerkurs på kvartsfart till den platsförlagda kursen med större betoning på det skrivna ordet. Kursen är en grundläggande skrivarkurs med bildelementet som kompletterande uttryck och inspirationskälla. Den vänder sig till dig som i gemenskap och med hjälp av andra vill få nya perspektiv på det egna skrivandet och vässa din analys- och tolkningsförmåga, som vill läsa och bli läst. Genom kreativa skrivövningar, stilistik och textanalys får du redskap att utveckla dina egna texter och granska andras. Det är en kurs för dig som vill få utlopp för din kreativitet  i text och bild, både som konstnärligt uttryck såväl som ett verktyg för personlig utveckling.

Text

I TEXT får du möjlighet att både framställa och analysera dina egna och andras berättelser. Du får lära dig mer om förutsättningarna för skönlitterär text. De kreativa skrivövningarna syftar till att ge dig en mångfald av uttrycksmöjligheter som du har användning för i ditt framtida skrivande. Kursen ger dig också teoretiska och praktiska verktyg i stilistik. Du får tillfälle att prova på många texttyper och genrer, såsom t.ex. olika skönlitterära prosagenrer, biografi, lyrik,  m.m.

Bild

I BILD får du möjlighet att utveckla ditt bildseende, tolka dina upplevelser och själv uttrycka dig i bildform. Digitalt fotografi och varierande manuella illustrationstekniker används i kursen. Du får tillfälle att bildsätta text och vice versa, göra självporträtt, kombinera text och bild och undersöka det rena bildberättandets möjligheter.

Kursen upplägg

Du tar del av föreläsningar och övningar genom vår digitala plattform där du också utbyter texter och bilder med dina kurskamrater.  Kursen avslutas med ett större individuellt projekt som redovisas i en webbutställning.

Kursen har två obligatoriska träffar samt två frivilliga. Som kursdeltagare blir du också inbjuden till övriga arrangemang på skolan. Obligatoriska träffar:  29-30 aug och 6-7 dec. Frivilliga träffar: 21, 22 sept (författarbesök och bokmässa) och 30 mars (Textivals litteraturfestival).

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter avslutad kurs har du fått nya kreativa redskap inom text- och bildområdet. Du har utvecklat ditt skrivande och din läsning och övat på att ge och få textrespons. Du kan hantera din digitala kameras inställningar, har utvecklat din förmåga att bildbehandla och komponera text och bild på ett medvetet sätt.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.nordiska.fhsk.se/distanskurs-text-och-bild.aspx