Nordiska Teaterskolan År 2   Rymdstationen

Ansökan stängd

Nordiska Teaterskolan År 2   Rymdstationen

Nordiska folkhögskolan

Ansökan stängd
Nordiska Teaterskolan är en seriös och intensiv skådespelarutbildning med utgångspunkt i kropp och rörelse. Rymdstationen är namnet på Nordiska Teaterskolan år 2.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Kontakta Nordiska Teaterskolans linjeledare för mer information om Rymdstationen och ansökan.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 2 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Svante Grogarn

Telefon: 0303206230
E-post:
svante.grogarn@nordiska.fhsk.se


Fler kurser inom: Teater , Skådespeleri , Produktion

Det andra året erbjuds till en mindre elevgrupp på 12 deltagare. Det betyder både möjlighet till ett starkare individuellt fokus och ett tydligare ensembleperspektiv. Det andra året är baserat på stor frihet och stort ansvarstagande, både för den enskilde deltagaren och för ensemblen. Det är en scenkonstnärlig utbildning som kräver egna konstnärliga antaganden. Ensemblen måste själv strukturera stora delar av arbetet och ansvarar själv för att i samråd med kursledningen disponera huvuddelen av budget och lärarresurser.

I och med ett andra år finns stora möjligheter att utveckla och fördjupa Nordiska Teaterskolans särart och inriktning. Skolan har alltid sökt sig bortanför det traditionella med en tydlig inriktning på kropp, rörelse och ett bildrikt scenspråk. Målet är att erbjuda kursdeltagarna möjligheter att utvecklas som självständigt skapande scenkonstnärer och söka egna autentiska uttryck där olika metoder för skådespeleri kan komplettera varandra och bli otvingande kreativa verktyg.

Det andra året är i första hand riktat till de som tidigare har avslutat teaterskolans grundår. Detta är en separat kurs, en påbyggnad. Det betyder att en deltagare mycket väl kan bli antagen till det första året och sedan välja att lämna skolan, men också att det finns möjlighet att söka det andra året. Det andra året söks på skolans ansökningsblankett med personligt brev och med intervju. Antagningen baseras på deltagarens arbete under första året och skriftliga ansökan samt intervju.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
En ökad scenkonstnärlig frihet, samt en kännedom och förtrogenhet med de tekniker som denna frihet kräver.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://nordiska.fhsk.se/teater/kurser/rymdstationen/