Allmän kurs - Kultur, historia och samhälle

Ansök nu

Allmän kurs - Kultur, historia och samhälle

Nordiska folkhögskolan

Ansök nu
För dig som vill veta mer om språk, kultur och samhällsfrågor. Vi studerar nutida kultur- och samhällsfrågor utifrån ett nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd:

Ansök senast: 15 maj 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen.

Kostnader: 2450 sek (Allmänna kurskostnader, försäkringar, material, speciella arrangemang m.m.)

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 15 aug 2022 - 17 dec 2022

Kontakt:
Katarina Gustavsson Yamazaki, Karin Mattsson

Telefon:
E-post:
info@nordiska.fhsk.se


Fler kurser inom: Kultur , Allmän kurs

OBS!
Ansök senast
15 maj 2022

SPRÅK, KULTUR & SAMHÄLLE
Detta är en linje för dig som vill veta mer om språk, kulturyttringar och samhällsfrågor i Sverige, övriga Norden och världen. Vi läser och diskuterar litteratur, ser på film, går på teater och besöker utställningar. Ett besök på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg är ett stående inslag i kursen. Vi fördjupar oss i aktuella samhällsfrågor nationellt såväl som internationellt och diskuterar kulturella fenomen i vår tid. Orden och språk som uttrycksmedel är i fokus då vi läser, analyserar och skriver olika slags texter. Det centrala i kursen är samtal, diskussion och reflektion för att få ökad kunskap i hur man själv är en del i det stora sammanhanget.

ARBETSSÄTT
Vi arbetar tematiskt med flera ämnen inblandade. Utifrån den huvudsakliga inriktningen på kursen planerar vi gemensamt projekt och studiebesök och vi varierar arbetsformerna. Diskussion sker i smågrupper eller i helklass. En del arbeten redovisas muntligt, enskilt eller i grupp och andra redovisas i form av skriftliga inlämningar. Klassens gemensamma arbeten behandlas ofta i seminarieform. Utöver undervisning i klassrummet gör vi studiebesök, går på teater, film och utställningar samt lyssnar på intressanta inbjudna gäster.

DET NORDISKA
På denna linje har vi det nordiska perspektivet med i stora delar av vårt arbete. Utöver det ingår du i skolans nordiska miljö och tar del av de kulturinslag som förekommer under terminen. Studieresa till ett nordiskt grannland ingår.

ÄMNEN SOM INGÅR I KURSEN
Svenska, engelska, samhällskunskap, psykologi och matematik.
Tidigare studieerfarenhet och behörigheter avgör studielängden.

ANSÖKAN
Tillsammans med din ansökan vill vi att du bifogar ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå på kursen.

I mån av plats tar vi emot ansökningar fram till kursstart.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Du har ökat dina kunskaper om språk, kultur- och samhällsfrågor och haft möjlighet att skaffa behörigheter inom dessa ämnen och andra gymnasiegemensamma ämnen som ingått i kursen. Du har utvecklat din självständiga studieförmåga inom projekt- och temaarbeten.