Nordiska Teaterskolan

Ansök nu
En intensiv skådespelarutbildning. Undervisningen är baserad på rörelse och fysisk skådespelarträning, men omfattar även Stanislavskijmetodik, textanalys, maskgestaltning och improvisation.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år 1. år. Möjlighet att gå ett andra år finns

Ansök senast: 15 maj 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Personligt brev där du berättar om dig själv, vad du har gjort, dina teatererfarenheter, vad du förväntar dig av kursen och dina framtidsplaner. Antagningsprov genom deltagande i antagningsworkshop som äger rum vid ett antal tillfällen i maj.

Kostnader: 6000 sek (Allmänna kurskostnader, försäkringar, material, speciella arrangemang m.m.)

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Svante Grogarn

Telefon:
E-post:
svante.grogarn@nordiska.fhsk.se


OBS!
Ansök senast
15 maj 2022

Teaterskolan på Nordiska Folkhögskolan ger dig en intensiv, grundläggande och varierad kurs i teater med inriktning på skådespeleri. Utbildningens mål är att ge dig en rad olika redskap som kan hjälpa dig att utvecklas till en självständigt skapande scenkonstnär.
Linjen är till för dig som vill vara målmedveten i din strävan att nå individuella resultat samt känna lust och glädje i en arbetsgemenskap. På Nordiska Teaterskolan har du enbart lektioner med inriktning på teater. Du blir undervisad eller regisserad av lärare som har en mångårig erfarenhet och förankring i det professionella teaterlivet. Elever arbetar inte med undervisning, instruktion och regi.
Nordiska Folkhögskolan är öppen för elever från de nordiska länderna, det är en spännande och kreativ miljö att studera i. Skolan ligger 20 min från Göteborg med ett rikt teater och kulturutbud.

På Nordiska Teaterskolan får du bland annat arbeta med följande moment:

Fysisk skådespelarträning
Psykologisk realistisk rollanalys
Improvisation
Individuellt textarbete
Akrobatik
Tal och röst
Scenframställning
Maskteknik
Teori och diskussion
Ljus, ljud, scenteknik

Produktion
Vi avslutar kursen med ett par större scenproduktioner som framförs inför publik. Här deltar du i hela produktionsprocessen från textanalys till färdig föreställning med praktiskt arbete som t.ex. scenografiarbete, kostymtillverkning och ljussättning. Skolan har en välutrustad scen och i anslutning till denna finns också övningsstudio, sminkloger, verkstad och en större arbetslokal. Studieresa
Vi har möjlighet att göra en studieresa till något av de nordiska länderna för besök på bland annat teatrar och teaterskolor.

Lärare
Teaterlinjens lärare har mångårig pedagogisk erfarenhet och rika kunskaper inom teaterområdet. Vissa är fast knutna till Teaterlinjen, andra är återkommande gästlärare.

Antagning

Teaterlinjen är öppen för dig som har fyllt 18 år och talar svenska, norska eller danska. Vi eftersträvar en grupp som består av hälften svenskar och hälften övriga nordbor och en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Medelåldern i gruppen brukar bli cirka 21-24 år. Du bör ha en viss teatererfarenhet och måste ha en passionerad lust att arbeta med skådespeleri.

Ansökan
För dig som har möjlighet ökar chansen att bli antagen om du deltar på en antagningsworkshop. Du kan läsa mer om detta på linjens hemsida.
Dessutom krävs en fullständig skriftlig ansökan. Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv, vad du har gjort, dina teatererfarenheter, vad du förväntar dig av kursen och dina framtidsplaner. 
Du söker på skolans ansökningsblankett, gärna elektroniskt, senast den 15/5. Du måste också bifoga ett foto samt kopior av betyg, intyg och rekommendationer. Om du vill få en plats på linjen rekommenderar vi dig att göra en noggrann ansökan. 
När vi har registrerat din ansökan får du en bekräftelse på mail.

Läs mer: http://nordiska.fhsk.se/teater/

I mån av plats tar vi emot ansökningar fram till kursstart.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Du har utvecklat dig som självständigt skapande scenkonstnär. Du har fått scenvana och kunskaper om hela produktionsprocessen inom teater. Bra förberedelse för att söka scenskolor i hela Norden.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://nordiska.fhsk.se/teater/kurser/92-2/