Allmän kurs - Startlinjen

Ansökan stängd

Saknar du ämnen från gymnasiet? Här studerar du på ett annorlunda sätt, i en spännande miljö, i små grupper och i din egen takt. Efter startlinjen kan du fortsätta på någon av våra terminskurser.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen.

Kostnader: 3000 kr (Allmänna kurskostnader, försäkringar, material, speciella arrangemang m.m.)

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 10 jan 2022 - 3 jun 2022

Kontakt:
Andrea Dunne

Telefon: 0303-20 62 00
E-post:
info@nordiska.fhsk.se


STARTLINJEN

är till för dig som behöver en ny chans att studera på gymnasienivå. Tillsammans med engagerade lärare skapar du goda förutsättningar för att nå nya studieresultat.  På den här linjen läser du de ämnen som du behöver för att få grundläggande gymnasiekompetens och förbereds för en eventuell fortsättning på terminskurs.

 

ARBETSSÄTT
Vi skapar själva vår läroplan. Arbetet läggs upp efter deltagarnas behov. Gruppen är viktig. Arbetsformerna varierar. Ofta är studierna tematiska och ämnesöverskridande. Vi lär av varandra, får nya erfarenheter och vidgar våra perspektiv.

Föredrag, utflykter, konserter, teaterbesök och studiebesök ingår i undervisningen.

Börjar du i januari kommer du att ingå i en grupp där många redan har arbetat ihop  under en termin.

 

DET NORDISKA

Du ingår i skolans nordiska miljö och tar del av de kulturinslag som förekommer på skolan. På skolan finns det även elever från många olika länder.

 

ÄMNEN SOM INGÅR I KURSEN
Svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturkunskap och samhällskunskap ingår i kursen. För att nå fullständig behörighet krävs att du fortsätter minst ett eller två år på våra terminskurser. Tidigare studier på gymnasienivå och behörigheter avgör studielängden.

 

EFTER AVSLUTAD KURS

Du har kommit en bit på vägen i arbetet med att skaffa grundläggande behörigheter inom de ämnen som ingått i kursen. Du har tränat din studieförmåga och lärt dig jobba mer självständigt i bland annat projektarbeten.  Därefter har du möjlighet att söka till någon av skolans allmänna terminskurser.