Allmän kurs - Miljö, etik och samhälle

Ansökan stängd

Allmän kurs - Miljö, etik och samhälle

Nordiska folkhögskolan

Ansökan stängd
En kurs för dig som vill ägna en termin åt miljö- och samhällsfrågor. Lokalt och ute i världen.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 termin

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: 2800 kr, allmänna kurskostnader, försäkringar, material, speciella evenemang mm.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 10 jan 2022 - 27 maj 2022

Kontakt:
Peter Nordström

Telefon: 0303-20611
E-post:
peter.nordstrom@nordiska.fhsk.se


FRAMTIDENS SAMHÄLLE - VÅRA HANDLINGAR

Det här är en kurs för dig som vill ägna dig åt miljön – lokalt, nationellt och globalt. Hur kommer morgondagens energiförsörjning att se ut? Hur påverkas vi av klimatförändringarna? Vad gör konsumtionen med naturen och våra samhällen? Frågorna är många och vi möter dem nyfiket tillsammans under en hel termin.

Vi engagerar oss i de lokala miljöfrågorna. Men även i de internationella. Vi studerar vad FN och andra organisationer gör för att förbättra miljön.

Kunskapen om människans, djurens och växternas arvsanlag ökar hela tiden. Under kursen diskuterar vi evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser. Vi studerar den nya gentekniken, gör en fördjupning inom området och presenterar detta i rapportform.

Under projektet ”Det hållbara boendet ” arbetar vi med att planera ett resurssnålt, ekologiskt hållbart bostadsområde. 

ARBETSSÄTT

Vi arbetar ofta tematiskt och både enskilt och i grupp. Vi söker och bearbetar information och presenterar den i form av reportage, poddar, bildspel, film, utställningar, skriftliga rapporter etc. Tillsammans planerar vi terminens innehåll, studiebesök och gästföreläsare.

DET NORDISKA 

Du ingår i skolans nordiska miljö och tar del av de kulturinslag som förekommer på skolan. Studieresa till ett nordiskt land ingår.

ÄMNEN

Naturkunskap, matematik, engelska, svenska, religion, filosofi och samhällskunskap.

Tidigare studieerfarenhet och behörigheter avgör studielängden.

EFTER AVSLUTAD KURS

Du har ökat dina kunskaper om miljö- och samhällsfrågor, både lokalt och globalt, och haft möjlighet att skaffa behörigheter inom dessa ämnen och andra gymnasiegemensamma ämnen som ingått i kursen. Du har utvecklat din självständiga studieförmåga inom projekt- och temaarbeten.