Allmän kurs - Modern historia och samhälle

Ansökan stängd

Allmän kurs - Modern historia och samhälle

Nordiska folkhögskolan

Ansökan stängd
Vi följer dramatiska händelser från Franska revolutionen till kriget i dagens Syrien.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 termin

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: 2800 kr, allmänna kurskostnader, försäkringar, material, speciella arrangemang mm.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 10 jan 2022 - 27 maj 2022

Kontakt:
Mikael Sandberg

Telefon: 0303-206261
E-post:
mikael.sandberg@nordiska.fhsk.se


Fler kurser inom: Samhälle , Allmän kurs

HUR KAN VI VETA NÅGOT OM HISTORIEN IDAG?

Detta är en kurs för dig som vill få en historisk bakgrund för att förstå den tid och den verklighet vi lever i. Vi studerar fakta, jobbar med källkritik och läser både artiklar och skönlitteratur i historiska ämnen. Vi följer dagsaktuella händelser, läser om bakgrunden till världens krig och konflikter. Vi studerar Europas utveckling och Nordens roll inom EU, men också Sveriges politiska insatser i världen – igår och idag.

Demokratiutveckling och mänskliga rättigheter är genomgående teman. Inom ämnet religion ser vi på de stora världsreligionerna och deras inflytande idag.

ARBETSSÄTT

Vi arbetar tematiskt och korsar ämnesgränser för att få en bredare förståelse. Diskussionen sker i smågrupper eller i helklass. En del arbeten redovisas muntligt, enskilt eller i grupp och andra redovisas i form av skriftliga inlämningar. Här förekommer inga prov och tentor. Utöver undervisning i klassrummet gör vi studiebesök, går på utställningar och lyssnar på intressanta gästföreläsare.

DET NORDISKA

Både nordiska och globala perspektiv finns på denna linje. Du ingår i skolans nordiska miljö och tar del av de kulturinslag som förekommer på skolan. Studieresa till ett nordiskt land ingår också.

ÄMNEN SOM INGÅR I KURSEN

Historia, religion, filosofi, svenska, engelska, samhällskunskap och matematik.

Tidigare studieerfarenhet och behörigheter avgör studielängden.

EFTER AVSLUTAD KURS

Du har ökat dina kunskaper i historia och fått redskap för att analysera och förstå nutida företeelser och konflikter i världen. Du har haft möjlighet att skaffa behörigheter i  de gymnasiegemensamma ämnen som ingått i kursen. Du har utvecklat din självständiga studieförmåga inom projekt- och temaarbeten.