Allmän kurs - Naturen

Ansökan stängd
Kemi och biologi är gruppens profilämnen. Svenska ingår också. Dessa tre ämnen utgör ungefär halva veckoschemat. Resten av ämnena väljer du själv utifrån intresse och behov.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 1 jun 2022

Kontakt:

Telefon: 031 3380530
E-post:
info@wendelsberg.se


Här är de naturvetenskapliga ämnena i centrum. Biologi och kemi är profilen i dina studier.

Gruppämnen
Målet med studierna är att ge en bra insikt i grunderna för biologi och kemi och en förståelse för sambanden mellan skilda naturvetenskaper.

I ämnet svenska arbetar vi med språk och litteratur. Vi skriver texter av skilda slag. I kursen ingår också muntlig framställning och ordkunskap.

Kursuppläggning
I naturämnena läggs studierna upp så att vissa delar berikar varandra. Praktiska moment som laborationer, fältarbeten och studiebesök är viktiga beståndsdelar i dina studier.

Efter årets slut har du möjligheter att ta ut behörigheter efter dina behov. Naturkunskap 1b och 2 , alternativt Biologi 1 och Kemi 1.
(Fysik ligger inte i Naturgruppen, men finns som tillvalsämne).
Observera att du inte kan läsa 2-nivåerna  i Bi, Fy, Ke samtidigt som du läser 1-nivåerna i Naturgruppen. Ska du läsa in även 2-nivåerna, går du ett år till på Allmän kurs och väljer det året någon av de andra grupperna med 2-kurserna som tillvalsämnen. Det kan du givetvis även göra om du redan är klar med 1-kurserna när du kommer till Wendelsberg.

Kursen innehåller en del korta studieresor. Räkna med en kostnad på ca 500 kronor.

Individuell studierådgivning
Varje deltagare får individuell studierådgivning och hjälp med att sätta ihop sitt eget schema utifrån de egna behoven.

Välj grupp redan nu
Allmän kurs på Wendelsberg har fem olika grupper: Förutom Naturen finns Människan, Kultur/Drama, Samhället och Världen. När du skickar in din ansökan skriver du - någonstans i rutan Jag söker till - på ansökningsblanketten - vilken grupp du vill gå i. Ange ett första- och ett andrahandsval.

Alla fem grupper är ettåriga. Om du ska gå mer än ett år på Allmän kurs, väljer du en annan grupp det andra året.

Välkommen
Du är välkommen att besöka oss, för att se på skolan och fråga om utbildningarna. Ring helst i förväg på tel. 031-3380530, och bestäm en tid.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://wendelsberg.se/studera/allman-linje/