Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
Textstorlek Mindre Större
 
Bild på promenerande deltagare på folkhögskola

Studieomdöme och behörighetsintyg på Allmän kurs

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Du kan alltså inte läsa upp betyg, men du som studerar på Allmän kurs kan få ett studieomdöme.

Du som studerar på Allmän kurs får ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Bedömningen görs årligen gemensamt av alla dina lärare på skolan. Studieomdöme ges endast på allmänna kurser som är minst 30 veckor långa, d.v.s. oftast ett läsår.

Folkhögskolan ger inte betyg och du kan därför inte föra samman ditt studieomdöme från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Du kan alltså inte läsa upp betyg - höja betygsmedelvärdet från gymnasiet - genom att studera på folkhögskola.

Studieomdömet du får när omfattningskravet i folkhögskolans grundläggande behörighet är uppfyllt, använder du när du söker högskolan.  

Vid bedömning för studieomdöme beaktas följande faktorer:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
 • Social förmåga

Folkhögskolan använder en sjugradig skala från och med våren 2014

Läsåret 2013/2014 utökas studieomdömets fyrgradiga skala till en sjugradig. Tre mellansteg införs. Äldre studerande med en fyrgradig skala och de nya med den sjugradiga skalan söker genom samma urvalsgrupp till högskolan.

4    - Utmärkt studieförmåga
3,5 - Mycket god - Utmärkt studieförmåga
3    - Mycket god studieförmåga
2,5 - God - Mycket god studieförmåga
2    - God studieförmåga
1,5 - Mindre god - God studieförmåga
1    - Mindre god studieförmåga

För att studieomdömen ska vara jämförbara över hela landet bör folkhögskolorna sätta studieomdömen så att genomsnittet på skolan under ett läsår ligger omkring 2,7 (plus/minus 5%). Läs mer om detta i Folkbildningsrådets Anvisningar för folkhögskolornas studieomdömen (pdf). 

På de särskilda kurserna får de studerande inget studieomdöme utan ett intyg efter fullgjord kurs.

Folkhögskolan ger inte betyg och du kan därför inte föra samman ditt studieomdöme från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Du kan alltså inte läsa upp betyg - höja betygsmedelvärdet från gymnasiet - genom att studera på folkhögskola.

Varje enskild folkhögskola utfärdar och arkiverar intygen

Har du tappat bort eller vill ha en kopia på ditt intyg, kontakta den skola där du studerat.

Du skickar själv in ditt behörighetsintyg

I samband med din ansökan till högskola/universitet/yrkeshögskola måste du som folkhögskolestuderande själv skicka in ditt behörighetsintyg/studieomdöme till Universitets- och högskolerådet, UHR, antagning.se eller till aktuell utbildningsanordnare om du söker till en yrkeshögskola. Intyget skickas alltså inte automatiskt till den nationella betygsdatabasen.

Om hela din grundläggande behörighet är styrkt genom folkhögskolans behörighetsintyg räcker det med detta intyg. Saknas något ämne måste du komplettera med annat intyg/betyg som styrker även detta/dessa.

Komplettera med högskoleprovet

Komplettera studieomdömet från folkhögskolan med att också göra högskoleprovet. Läs mer och anmäl dig hos studera.nu »


Dela

Senast uppdaterad: 2014-11-13

Kommentarer Minimera
 • Hej, har grundläggande behörighet och 2500poäng från gymnasiet - har börjat läsa på komvux för att få särskildbehörighet nu ha<r jag fått besked att jag inte får fortsätta läsa eftersom de bara måste erbjuda allmänbehörighet, gör jag då bäst i att hoppa av och inte ta ut ngt betyg från komvux och läsa allt på folkhögskola.
  Tänker på att om jag läst på komvux får jag söka i BII gruppen i stället för BI. Godtar alla universiteten behörighet läst på folkhögskola läser man deras basår verkar de bara gälla på det universitet man läst den och det universitet som ligger närmast (KRISTIANSTAD)har inga sådana kurser. (Jag har vissa funktionshinder dyslexi, asbergers utmattningssyndrom så hade tänkt låta detta ta sin tid inte läsa för många/långa dagar så blir det ju inte på folkhögskola)

  27 november 2014 Inlagd av muren

 • Hej Mateus

  När du fullgjort 3 år på folkhögskolans Allmänna kurs och dessutom nått motsvarande godkänd nivå i de 10 ämnen som måste ingå - då får du ett behörighetsintyg med ett studieomdöme - då har du grundläggande behörighet till högskolestudier och kan söka till högskolan genom folkhögskolans urvalsgrupp.

  Du ska också göra högskoleprovet så att du även prövas i provurvalsgruppen.

  Vet du redan nu vilken högskoleutbildning du vill studera på, då ska du ta reda på vilka särskilda behörigheter/områdesbehörigheter i olika ämnen som krävs till just denna utbildning. Förhoppningsvis kan du då studera även de eventuella ämnena på din folkhögskola.

  21 oktober 2013 Inlagd av Agneta Wallin, folkhögskola.nu

 • Hej! Jag undrar bara om folkhögskole omdöme är lika viktig som gymmnasie betyg dvs. om jag är klar med 3 år på folkhögskola så räknas det som 3 år på gymmnasie ?

  18 oktober 2013 Inlagd av Mateus

Fler kommentarer

Skriv en kommentar till "Studieomdöme och behörighetsintyg"


Obs! Din kommentar publiceras här och skickas även med e-post till
Folkhögskolornas informationstjänst.
Captcha

Obligatoriska fält *