Mullsjö folkhögskola

Skolan är en mötesplats för människor och idéer, lokalt förankrad och med ett globalt perspektiv. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan, baserad på en kristen livssyn och i en drogfri miljö. Förutom allmän bildning har internationella frågor, hälsa och skapande verksamhet en central plats. Skolan har cirka 150 studerande.

Mullsjö folkhögskola

I egen regi och i samverkan med andra organisationer har vi korta kurser inom konst- och formområdet, församlings- och livsåskådningsområdet, samt för personer med synnedsättning, hörselnedsättning eller dövblindhet.

 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är tillgänglig för rullstolsburna, för personer med synnedsättning, hörselnedsättning eller dövblindhet. För dig med läs- och skrivsvårigheter erbjuder vi extra stöd.

Hitta hit

Postadress:
Mullsjö folkhögskola
Box 3
565 21 Mullsjö

Besöksadress:
Björksätervägen 4

Telefon: 0392-374 00

E-post:
info@mullsjofolkhogskola.se

Webbadress:
www.mullsjofolkhogskola.se

Huvudman:
Stiftelsen Mullsjö folkhögskola (Svenska Alliansmissionen).
http://www.alliansmissionen.se/web/alliansmissionen.aspx

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
16 mars 2024

Övrig information:
Internat med 64 bäddar