Vad är en folkhögskola?

På en folkhögskola studerar du mer fritt
än i andra slags skolor.
Varje folkhögskola bestämmer själv
hur deras undervisningen ska vara.
Varje folkhögskola har sina egna kurser
och ämnen.

På en folkhögskola tänker lärarna
på vad du som är studerande behöver.
De tänker på vilka kunskaper du har
och vad du har varit med om i livet.

Undervisningen på folkhögskolan är gratis.
Men du betalar för dina böcker, studieresor,
lunch, kaffe med mera.
Om du bor på skolan
ska du också betala för ditt rum.

Det finns 156 folkhögskolor i Sverige.
Olika slags föreningar äger 114 
av folkhögskolorna.
Landstingen äger de andra 42 folkhögskolorna.