Vad är en folkhögskola?

På en folkhögskola studerar du mer fritt
än i andra slags skolor.
Varje folkhögskola bestämmer själv
hur deras undervisningen ska vara.
Varje folkhögskola har sina egna kurser
och ämnen.

På en folkhögskola tänker lärarna
på vad du som studerar behöver.
De tänker på vilka kunskaper du har
och vad du har varit med om i livet.

Undervisningen på folkhögskolan kostar inget.
Men du betalar för dina böcker, studieresor,
lunch, kaffe med mera.
Om du bor på skolan
ska du också betala för ditt rum.

Det finns över 150 folkhögskolor i Sverige.
Olika slags föreningar äger drygt två tredjedelar 
av folkhögskolorna.
Regioner äger resten.