Södra Vätterbygdens folkhögskola

Svf vilar på en kristen värdegrund och ser därmed alla människors lika värde oavsett social och etnisk tillhörighet, trosbekännelse, sexuell läggning, kön eller funktionsnivå. Svf vill vara en mötesplats för människor och idéer och vill genom olika kunskapsformer som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet ge ett helhetsperspektiv. Skolan har totalt ca 300 studerande på de långa kurserna. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna.

Södra Vätterbygdens folkhögskola

Med utsikt över hela Vätterbygden, från Munksjön i söder längs Vätterns nord-sydliga riktning till Visingsö i norr, över Jönköping, Huskvarna och Ljungarum. Där ligger idag Södra Vätterbygdens Folkhögskola (Svf), strax ovanför Stadsparken, avskilt, men med bara 20 minuters gångväg till centrum.

I snart 100 år har skolan funnits. I snart 100 år har Svf skapat förutsättningar för möten mellan människor. Möten för kunskap, utbildning och inte minst bildning. Möten mellan människor av olika tro, olika traditioner och olika synsätt. Ambitionen har varit och är att få vara med, gå tillsammans med människor och i dialog se hur människor utvecklas till att bli det man kanske inte trodde man kunde bli. Vara med i den process som skapar ansvarstagande i det gemensamma arbetet för ett demokratiskt samhälle.

Equmeniakyrkan och  ungdomsförbundet Equmenia är huvudman för Svf. I skolans verksamhetsplan står att "Svf:s verksamhet vilar på en kristen värdegrund och ser alla människors lika värde oavsett social och etnisk tillhörighet, tros­be­kännelse, funktionsnivå, kön eller sexuell läggning.".

Södra Vätterbygdens Folkhögskola har i dag sex linjer, närmare 300 elever, drygt 50-talet anställda. Internatet med möjlighet att ta emot 136 boende ska vara en drogfri miljö. Svf har sin egen sporthall – Månhallen – för både schemalagd och frivillig idrott.

Förutom folkhögskoleverksamheten bedriver Svf kurs- och konferensverksamhet genom Svf Konferens.

Jönköping som kommun har mycket att erbjuda. Smålands Musik och teater (SMOT) tog 2011 ett nytt Scenkonstens hus, Spira, i besittning. SMOT har en bl a en egen teaterensemble och Jönköpings Sinfonietta, vilka bedriver en stor verksamhet i hela länet. Här finns museer av olik slag, gallerier och ett stort utbud av restauranger. Här finns också en stor föreningsverksamhet där inte minst kyrkor av olika slag är ett starkt inslag.

Högskolans framväxt i Jönköping har till en del ändrat samhällsbilden och Jönköping som sommarstad har fått ett starkt uppsving genom Piren – en restauranggata som sträcker sig ut i Vättern.

Miljön runt Södra Vätterbygdens Folkhögskola erbjuder också många möjligheter till rekreation och naturupplevelser.

Mer om Svf kan du läsa på vår webbsida.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är tillgänglig för rullstolsburna.

Hitta hit

Postadress:
Mångatan 10
554 39 Jönköping

Telefon: 036-30 69 00

E-post:
svf@svf.fhsk.se

Webbadress:
www.svf.fhsk.se

Huvudman:
Equmeniakyrkan och ungdomsförbundet Equmenia.
http://www.equmeniakyrkan.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
Lördag 16 mars 2019 kl 11.00-14.00. Välkommen!

Övrig information:
Skolan har internat

Andra utbildningar på skolan:

Etableringskurs på folkhögskola