Om folkhögskola.nu

Folkhögskola.nu är de svenska folkhögskolornas egen webbplats och vi ansvarar för den samlade informationen om landets alla 154 folkhögskolor och deras kurser.

Kontakta folkhögskola.nu

Adress: Box 112 15, 100 61 Stockholm

E-post: info@folkhogskola.nu 

Telefon: 08-796 00 50

Telefontider

Måndag: 10-12
Tisdag: 13-15
Onsdag: 13-15
Torsdag: 13-15
Fredag: 10-12

Obs! Under sommaren är våra möjligheter att ta emot telefonsamtal begränsade. Vi håller telefonväxeln stängd 12 juli-15 augusti. Mejl som skickas till oss under dessa veckor besvaras efter 15 augusti.

Följ oss på Facebook

Gå in på www.facebook.com/sverigesfolkhogskolor och följ oss. På Facebook lägger vi ut nyheter inom folkhögskolan samt diskuterar folkhögskolefrågor med alla som vill.

Personal

Kontaktuppgifter till personal på folkhögskola.nu.

Mer om vår verksamhet

Folkhögskola.nu har av folkhögskolorna fått i uppdrag att genom målinriktat kommunikations- och marknadsföringsarbete skapa en tydlig bild av utbildningsformen folkhögskola samt bidra till att rekrytera kursdeltagare.

Vi arbetar för att öka kunskapen om kursutbudet och utbildningsformen folkhögskola genom strategiskt kommunikationsarbete, marknadsföring, studievägledning och produktion av informationsmaterial.

Folkhögskola.nu är en del av Sveriges folkhögskolor, en samlad gemensam satsning för att stärka utbildningsformen folkhögskola. Organisatoriskt tillhör vi Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO och finansieras av folkhögskolorna. Vi arbetar på uppdrag av: