Om folkhögskola.nu

Folkhögskola.nu är de svenska folkhögskolornas egen webbplats och vi ansvarar för den samlade informationen om landets alla folkhögskolor och deras kurser.

Kontakta folkhögskola.nu

Adress: Box 112 15, 100 61 Stockholm

E-post: info@folkhogskola.nu 

Telefon: 08-796 00 50

Telefontider

Mellan den 11 juli och den 12 augusti är telefonväxeln stängd. Vi har inte heller möjlighet att svara på mejl under denna period.

Har du brådskande frågor om exempelvis en skickad ansökan rekommenderar vi att ta kontakt direkt med folkhögskolan som du ansökt till.

Har du frågor om ditt inlogg på SchoolSoft så kan du nå dem via fhsk@schoolsoft.se.

Måndag: 10-12
Tisdag: 13-15
Onsdag: 13-15
Torsdag: 13-15
Fredag: 10-12

Följ oss på Facebook

Gå in på www.facebook.com/sverigesfolkhogskolor och följ oss. På Facebook lägger vi ut nyheter inom folkhögskolan samt diskuterar folkhögskolefrågor med alla som vill.

Personal

Kontaktuppgifter till personal på folkhögskola.nu.

Mer om vår verksamhet

Folkhögskola.nu har av folkhögskolorna fått i uppdrag att genom målinriktat kommunikations- och marknadsföringsarbete skapa en tydlig bild av utbildningsformen folkhögskola samt bidra till att rekrytera kursdeltagare.

Vi arbetar för att öka kunskapen om kursutbudet och utbildningsformen folkhögskola genom strategiskt kommunikationsarbete, marknadsföring, studievägledning och produktion av informationsmaterial.

Folkhögskola.nu är en del av Sveriges folkhögskolor, en samlad gemensam satsning för att stärka utbildningsformen folkhögskola.

Organisatoriskt tillhör vi Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO och finansieras av folkhögskolorna. Vi arbetar på uppdrag av: