Värnamo folkhögskola

Värnamo folkhögskola - mötesplatsen för studerande i olika åldrar, med olika erfarenheter, från hela landet. Med moderna utbildningslokaler, egen idrottshall och internat har vi har plats för ca 200 studerande. Som landstingsskola vill vi lyfta folkhälsan. Vi är en rök- och drogfri skola, centralt belägen i Värnamo med närhet till kommunikationer och service.

Värnamo folkhögskola

Skolan har kurser på gymnasienivå- och eftergymnasial nivå, samt yrkesutbildningar.
Du kan skaffa dig högskolebehörighet på vår Allmän kurs med profilinriktningarna Digital och analog konst, Idrott och hälsa, Studieförberedande och Högskoleförberedande.
Baskursen passar dig med funktionsvariation, som vill studera på folkhögskola för att få nya kunskaper och perspektiv. Vi erbjuder kurserna AKO, LOK och Teori och praktik.
Teaterfolk är en teaterutbildning för personer med intellektuell funktionsvariation.
Textilakademin kan ge dig behörighet till textilhögskolor, konstskolor och design- och tillskärarutbildningar.
Läs till Fritidsledare eller Socialpedagog på våra tvååriga och eftergymnasiala yrkesutbildningar.

 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är tillgänglig för personer med funktionsvariation.

Hitta hit

Postadress:
Värnamo folkhögskola
Västhorjavägen 9
331 35 Värnamo

Besöksadress:
Västhorjavägen 9

Telefon: 010-244 90 10

E-post:
varnamo.folkhogskola@rjl.se

Webbadress:
www.rjl.se/varnamofolkhogskola

Huvudman:
Region Jönköpings län.
http://www.rjl.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 58 bäddar

Andra utbildningar på skolan: