Bengt Storbacka och Elisabeth Rosander tar förstas spadtaget.
Bengt Storbacka och Elisabeth Rosander tar förstas spadtaget.

Första spadtaget för Musikens hus

Musikens hus är en satsning på att bygga ett 1100 m² stort hus helt tillägnat Musiklinjens undervisning på Kävesta folkhögskola. För första gången sedan Musiklinjen flyttade från centrala Örebro till Kävesta på 80-talet kommer nu hela verksamheten samlas under ett tak.

- Vi ser oerhört fram emot att få all verksamhet och alla kontor samlade i ett hus, där allt är anpassat efter musikens behov. Musiklinjen får nu nya möjligheter att fortsätta utvecklas, säger Stig Erik Nerman, linjeledare på musiklinjen.

Glädjande att Region Örebro län satsar på kultur

Region Örebro län är huvudman för Kävesta , som är en offentligägd folkhögskola. Nu satsar politiken och folkhögskolans styrelse på att ge Kävesta ytterligare förstärkning som en viktig kulturell arena i regionen.

- Jag är glad att Region Örebro län satsar på sina folkhögskolor. Det ligger i linje med en nationell trend där folkhögskolorna, som länge legat lite i skymundan, börjar få mer plats, resurser och uppskattning för sin pedagogik. Musikens hus symboliserar också vikten av att satsa på kultur för både individen och samhället, säger Elisabeth Rosander, rektor.

"Ett spadtag för framtiden" - byggnationerna stärker hela skolan

Hela skolan kommer att dra fördel av nybyggnationen. De salar som tidigare använts av Musiklinjen kommer kunna ge deltagarna på allmän linje, som läser in gymnasiet, fler klass- och grupprum.

Skolans stödfunktioner kommer att samlas på ett våningsplan och bli mer tillgängliga för deltagare som behöver hjälp. I den nuvarande musikpaviljongen kommer en mindre, tyst, matsal skapas för deltagare som behöver en lugnare miljö.

- Detta är ett spadtag för framtiden. Folkhögskolorna spelar en central roll i utvecklingen av regionen. Genom kultur, inspiration till självständigt tänkande och samhällskritik bidrar de till en socialt hållbar utveckling. Utbyggnaden som nu startar ger både kulturen och bildningen större plats i regionens utveckling. Genom denna satsning stärker vi inte enbart musiklinjen. Nya lokaler möjliggör även en fortsatt hög andel studerande på allmän linje, för att erbjuda så många som möjligt en ”första chans” att klara skolan, säger Bengt Storbacka, ordförande i folkhögskolestyrelsen.

Musikens hus lyfter hela Kävesta - mer information på Kävestas hemsida

Alla nyheter