Löpande intag till Etableringskursen

På Alma folkhögskola studerar etableringsdeltagarna svenska på den nivå de befinner sig kombinerat med kurser som berör arbetsliv, att leva och bo i Sverige, hälsa och friskvård samt datakunskap.

Etableringskursen syftar till att deltagarna ska närma sig arbetsmarknaden. Etableringsuppdraget sker i samarbete med Arbetsförmedlingen som anvisar deltagare till Alma Folkhögskola.

För mer information kontakta:
Annica Wallenborg
Telefon: 072-158 41 08
annica.wallenborg@almauppdrag.se
Östra Södertörn (Haninge, Tyresö, Nynäshamn)
Haninge: Handens stationsväg 15
136 40 HANINGE


Natalia Lyakhovchenko
Telefon: 072-158 41 75
natalia.lyakhovchenko@almafolkhogskola.se
Stockholm: Liljeholmen
Buteljgatan 6
117 43 STOCKHOLM

Ladda ner broschyren om Etableringskurs här >>

Alla nyheter