Möt världen i Sverige och skaffa dig grundläggande behörighet

I dagens Sverige bor människor som bär på olika traditioner och är uppväxta i skilda delar av världen. Vi talar olika språk, äter olika maträtter och tillhör olika religioner. Hur kan vi skapa ett samhälle som präglas av nyfikenhet och respekt? Hur kan vi motverka segregation, konflikter och utanförskap? Hur kan vi lära av varandra och på så sätt utveckla samhället?

Dessa frågor är utgångspunkt för Paideia folkhögskolas nya allmänna kurs på gymnasienivå. Kursen ger möjlighet till att läsa klart gymnasiet samtidigt som du får en särskild kompetens i kulturmöten.

Kursen ges genom ett unikt samarbete mellan Paideia folkhögskola med judisk profil och Kista folkhögskola med muslimsk profil och startar hösten 2018.

Vill du ha information om kursen, diskutera dina studiebehov eller besöka skolan?

Läs mer på www.paideiafolkhogskola.se/allmankurs 
eller kontakta kursansvarig Anna Furevik  på anna.furevik@paideiafolkhogskola.se

Mer om Paideia folkhögskola:

"Paideia folkhögskola är en nystartad folkhögskola som ligger mitt i Stockholms innerstad.  Vi vill vara en mötesplats för lärande, tänkande och kreativitet. Hit är du välkommen som du är, oavsett bakgrund, kultur eller trosuppfattning. Vi vill bidra till det öppna samtalet om dagsaktuella frågor som berör samhälle, religion och kultur."

Alla nyheter