Migration och social hållbarhet

Röda Korsets folkhögskola förlänger kursen ”Migration och social hållbarhet” till två terminer

Är du intresserad av migration och social hållbarhet? Nu förlängs den populära kursen ”Asyl och migration i praktiken” vid Röda Korsets folkhögskola i Skärholmen till två terminer. Innehållet är fördjupat och projekt- och praktikperioden förlängs. Nytt namn på kursen är ”Migration och social hållbarhet”. Passa på att söka till höstens kurs. Fåtal platser kvar!

Denna kurs tar ett helhetsgrepp på migration. På kursen får deltagarna börja med att titta på orsakerna till flykt och migration. Varför flyr och migrerar människor?

Vidare lär kursdeltagarna om asylrätt, flyktingkonventionen och vilka lagar som finns i Sverige. Hur asylprocessen går till och vad som händer om en får stanna i Sverige, eller om en får avslag.

 

Kursen ger dig möjlighet att göra en praktik eller ett projekt för att använda dina teoretiska kunskaper praktiskt. Praktik-/projektperioden är sju-åtta veckor.

Kursen använder sig av deltagarnas engagemang i frågan och avslutas med att kursdeltagarna väljer en fråga som de vill lyfta och gör en aktion tillsammans. Vi tror att handling är viktigt för förändring.

Efter kursens slut får du ett sammanhang och ett nätverk som du kan ta avstamp från när du söker dig vidare mot fortsatta studier, arbete, ideellt engagemang eller annan riktning i livet.

 Läs mer om kursen och anmäl dig här: www.rodakorsetsfolkhogskola.se

 Hör av dig till skolan om du har frågor.
Tel: 08-680 18 71

Alla nyheter