Brunnsviks folkhögskola

Brunnsvik Folkhögskola är en av Sveriges största och är verksam i Borlänge som är vår huvudort. Vi har även en filial i Gävle och sedan sommaren 2018 finns vi även i vår ursprungliga by: Brunnsvik! Vår huvudman är Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO) i samverkan med den regionala arbetarrörelsen. Med arbetarrörelsen som bakgrund bedriver Brunnsvik folkhögskola: Allmän kurs, musikutbildningar och yrkesutbildningar på distans: Socialpedagogutbildningen och Lärar- och elevassistentutbildning. Alla utifrån vårt motto "Gör din röst hörd".

Borlänge

Vi är i ett utvecklingsarbete där vi fortsätter att utveckla vår profil och befästa vår ställning som en central aktör inom bildningsverksamheten i regionen. Brunnsviks folkhögskola ligger i framkant inom fortbildning och samhällsutveckling, mycket tack vare vår anpassning till marknadens ökande behov av utbildning för att nå sysselsättning.

  • Allmän Kurs med profilerna: Svenska som andraspråk, Vård & Omsorg, Lokalvård, Musik, Högskoleföreberedande
  • Studiemotiverande folkhögskoleutbildning
  • Lärar- och elevassistentutbildnming 1 år

Idag finns vi centralt i Borlänge på Wallingatan 15 och 20. Men vi har även lokaler på Klöverstigen 10 C. Det är lätt att ta sig hit då vi ligger parallelt med bussgatan i centrum, Stationsgatan, där det är nära förbindelse med både tåg och bussar.

Brunnsvik Creative Music

Under Brunnsvik Creative Musics tak ryms fyra utbildningar. Band/Artist, Musiker, MusikpedagogProjektledare i musik och Musik Grund. Skolans fokus på musikbransch och närhet till yrkeslivet genomsyrar alla utbildningar.  Som deltagare har du oavsett inriktning möjlighet till studioinspelningar, stagecoachning, liveframträdanden, praktik, musikermöten, lärare och föreläsare av högsta kvalitet. Här kan du låta kreativiteten och musikglädjen flöda tillsammans med dina studiekamrater och en kompetent, motiverad och nytänkande lärarkår!

Vi håller till på Wallinskolan 20, mitt i centrala Borlänge – en kommun där musikliv och musikexport länge funnits i fokus. I huset finns toppmoderna replokaler och en inspelningsstudio av yppersta klass. Här finns alla möjligheter för dig som vill nå dina mål och uppfylla dina drömmar!

Gävle

Brunnsvik Folkhögskola har en filial i Gävle. Vi befinner oss på Hantverkargatan 33 centralt i Gävle. De utbildningar som finns är följande:

  • Allmän Kurs
  • Humanistisk Socialpedagog 2 år 
  • SMF - Studiemotiverande Folkhögskolekurs

Distansutbildningar

Våra distansutbildningar hittar du nedan:

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolbyggnaden är anpassad för rörelsehindrade.

Hitta hit

Postadress:
Wallingatan 15
784 34 Borlänge

Besöksadress:
Wallingatan 15

Telefon: 0243-33 01 00

E-post:
info@brunnsvik.se

Webbadress:
www.brunnsvik.se

Huvudman:
Föreningen Brunnsviks folkhögskola.
http://www.abf.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Etableringskurs på folkhögskola