Fornby folkhögskola

Fornby folkhögskola ligger i Borlänge i Dalarna. Våra filialer finns i Falun och i Ludvika. Vi har allmänna behörighetsgivande kurser, kurser i svenska och kurser med konst- och hantverksinriktning. Vi driver ett folkhälsoarbete för demokrati, samhällsengagemang, livslångt lärande och delaktighet i kulturen. Vi strävar efter att vara en mångkulturell folkhögskola. Folkhögskolan utgår från en helhetssyn på människa och lärande. Var och en får möjlighet att utvecklas och växa som människa. Vi har bra kunskaper i pedagogik, i våra olika ämnen och är samtidigt breda, nyfikna och prestigelösa.

Vi har allmänna kurser, hjärnskadekurs, konstkurs, textilkurser, SMF, etablerings- distans-, sommar- och samverkanskurser.

För skolans samtliga kurser gäller att de startar under förutsättning att tillräckligt antal studerande finns.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalerna i Borlänge är tillgängliga för rörelsehindrade och hörselskadade.

Hitta hit

Postadress:
Box 5016
781 05 Borlänge

Besöksadress:
Fornbyvägen

Telefon: 0243-23 95 50

E-post:
info@fornby.se

Webbadress:
www.fornby.se

Huvudman:
Region Dalarna
http://regiondalarna.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
Kväll 28 mars och förmiddag 29 mars

Övrig information:
Internat med 35 bäddar

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Svenska från dag ett