Fornby folkhögskola

Fornby folkhögskola ligger i Borlänge i Dalarna med en filial i Falun. Vi har allmänna behörighetsgivande kurser, profilkurser med konst- och hantverksinriktning och fritidsledarutbildning. Vi driver ett folkhälsoarbete för demokrati, samhällsengagemang, livslångt lärande och delaktighet i kulturen. Vi strävar efter att vara en mångkulturell folkhögskola. Folkhögskolan utgår från en helhetssyn på människa och lärande. Var och en får möjlighet att utvecklas och växa som människa. Vi har bra kunskaper i pedagogik, i våra olika ämnen och är samtidigt breda, nyfikna och prestigelösa.

Fornby folkhögskola logotyp i rosa

Vi har allmänna kurser, fritidsledarutbildning, hjärnskadekurs, konstkurs, textilkurser, SMF, distans-, sommarkurser och samverkanskurserna Trappa Upp samt Starta socialt företag. Se fornby.se för mera info.

Nytt från och med höstterminen 2021 är att du kan läsa svenska som andraspråk i alla inriktningar på allmän kurs.

För skolans samtliga kurser gäller att de startar under förutsättning att tillräckligt antal studerande finns.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalerna i Borlänge är tillgängliga för rörelsehindrade och hörselskadade.

Hitta hit

Postadress:
Fornby folkhögskola
Box 5016
781 05 Borlänge

Besöksadress:
Fornbyvägen

Telefon: 0243-23 95 50

E-post:
info@fornby.se

Webbadress:
www.fornby.se

Huvudman:
Region Dalarna
http://regiondalarna.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
Som planerna är just nu: kväll 24/3 och förmiddag 25/3. Se fornby.se för senaste info.

Övrig information:
Internat med 35 bäddar

Andra utbildningar på skolan:

Nyheter från Fornby folkhögskola