Fornby folkhögskola

Fornby folkhögskola ligger i Borlänge med en filial i Falun. Region Dalarna är vår huvudman. Vi har allmänna behörighetsgivande kurser, profilkurser med konst- och hantverksinriktning och fritidsledarutbildning. Vi driver ett folkhälsoarbete för demokrati, samhällsengagemang, livslångt lärande och delaktighet i kulturen. Vi strävar efter att vara en mångkulturell folkhögskola.

Fornby folkhögskola logotyp i rosa

Folkhögskolan utgår från en helhetssyn på människa och lärande. Var och en får möjlighet att utvecklas och växa som människa. Vi har bra kunskaper i pedagogik, i våra olika ämnen och är samtidigt breda, nyfikna och prestigelösa.Vi har allmänna kurser, fritidsledarutbildning, hjärnskadekurs, konstkurs, textilkurser, distans-, sommarkurser. Vi har även SMF, studiemotiverande folkhögskolekurs och den språkutvecklande kursen Nära till Språket. Se fornby.se för mer information.

Du kan läsa svenska som andraspråk i de flesta inriktningar på allmän kurs.

För skolans samtliga kurser gäller att de startar under förutsättning att tillräckligt antal studerande finns.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalerna i Borlänge är tillgängliga för rörelsehindrade och hörselskadade.

Hitta hit

Postadress:
Fornby folkhögskola
Box 5016
781 05 Borlänge

Besöksadress:
Fornbyvägen

Telefon: 0243-23 95 50

E-post:
info@fornby.se

Webbadress:
www.fornby.se

Huvudman:
Region Dalarna
http://regiondalarna.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
Utan lektioner 16/3 kl 16-18, med lektioner 17/3 kl 9-12. Filialen i Falun: 17/3 kl 9-12 med lektioner.

Övrig information:
Internat med 35 bäddar

Nyheter från Fornby folkhögskola