Fornby folkhögskola

Fornby folkhögskola ligger i Borlänge med en filial i Falun. Region Dalarna är vår huvudman. Vi har allmänna behörighetsgivande kurser, profilkurser med konst- och hantverksinriktning och fritidsledarutbildning. Vi driver ett folkhälsoarbete för demokrati, samhällsengagemang, livslångt lärande och delaktighet i kulturen. Vi strävar efter att vara en mångkulturell folkhögskola.

Storgården på Fornby folkhögskola

Folkhögskolan utgår från en helhetssyn på människa och lärande. Var och en får möjlighet att utvecklas och växa som människa. Vi har bra kunskaper i pedagogik, i våra olika ämnen och är samtidigt breda, nyfikna och prestigelösa.Vi har allmänna kurser, fritidsledarutbildning, hjärnskadekurs, konstkurs, textilkurser, distans-, sommarkurser. Vi har även SMF, studiemotiverande folkhögskolekurs och den språkutvecklande kursen Nära till Språket. Se fornby.se för mer information.

Du kan läsa svenska som andraspråk i de flesta inriktningar på allmän kurs.

För skolans samtliga kurser gäller att de startar under förutsättning att tillräckligt antal studerande finns.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalerna i Borlänge är tillgängliga för personer med rörelse- och hörselnedsättningar.

Hitta hit

Postadress:
Fornby folkhögskola
Box 5016
781 05 Borlänge

Besöksadress:
Fornbyvägen

Telefon: 0243-23 95 50

E-post:
info@fornby.se

Webbadress:
www.fornby.se

Huvudman:
Region Dalarna
http://regiondalarna.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
Torsdag 21 mars kl 16-18 och fredag 22 mars kl 9-12

Övrig information:
Internat med 35 bäddar

Nyheter från Fornby folkhögskola