Deltagare på Anpassad IT får hjälp av pedagogen Micke.

Att kunna och få vara digital

På distansutbildningen Anpassad IT vid Mora folkhögskola, en utbildning för personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning IF, har våra förväntningar vad deltagarna klarar i den digitala världen överträffats med råge, gång på gång.

Måttlig IF kan innebära svårigheter att läsa och skriva, att strukturera, att lösa problem, att generalisera och planera. Utmaningar som modern IT-teknik kan kompensera för genom uppläst text, bildstöd, film, animeringar, förenklad navigation med mera. 

På utbildningen Anpassad IT använder vi anpassad programvara och metodik. Text ersätts av symboler, program vi använder är sekventiella, det vill säga en sak i taget, information ges multimodalt, med både text, bild och ljudstöd. Och får deltagarna själva välja blir det film, film, film. Varje lektion dokumenteras med en kortfilm som minnestöd. I deltagarnas datorer ligger hundratals korta filmer som strukturerats dynamiskt efter ämnesområden och illustreras med en pictogrambild. Vi gör även instruktionsfilmer som träningsprogram, som recept eller länkar till bra filmer på nätet. Vi har ofta frågesport. Något som är populärt är QR-koder med filmfrågor uppsatta runt hela skolan. Att få göra egna filmer till exempel rollspel vad som är ok, på gränsen eller inte ok på nätet, öppnar upp för lärande och reflektion. 

Men Anpassad IT det är ingen datakurs. Datorn används som för oss alla till dokumentation, (film, bildstödsdokument eller förenklad uppläst text) till kommunikation och för att skaffa information. Utbildningens teman är Hälsa mat, Hälsa rörelse, Hälsa skapande, Kultur, Natur och Samhälle. Målet är att det vi gör ska vara kul/motiverande, att alla ska klara det vi gör, både med våra datorer och i våra teman, att deltagaren ska ha något att berätta när de kommer hem samt att de ska vilja komma tillbaka. 

En utmaning för kursen har varit distanskommunikation. Vi har bara använt programmet Easy Mail vilket utvecklades i mitten på 90 talet. Rent kognitivt fungerar programmet klockrent. Efter tre lektioner kunde samtliga deltagare ta emot och skicka mejl samt bifoga bilder. Programmet kan navigeras med symboler, det finns möjlighet att enkelt spela in ljudfiler, det finns en inbyggd talsyntes och kontaktboken har foton. Däremot behöver programmet moderniseras tekniskt. Idag har Easy Mail svårt att ta emot skrivna meddelande från moderna smartphones. Bokstäverna Å, Ä och Ö ställer till det. En förstudie om hur ett tillgängligt e-postprogram skulle utformas kognitiv har lämnat till PTS så nu hoppas vi mycket på ett Easy Mail 2.0. 

Det är inte bara deltagarna på kursen som behöver kunskap, redskap och färdighetsträning. För att få gå utbildningen behövs en stödperson på hemmaplan som kan stödja deltagaren om datorn krånglar samt med hemuppgifterna. Det är stor skillnad på vilket stöd personal på gruppbostäder har från kollegor, från chefer och från IT-avdelningen. I Rättviks kommun har de jobbat intensivt för att möjliggöra digital delaktighet för personer inom LSS och äldreomsorg. Det finns teknikcoacher på varje boende och daglig verksamhet. De har fått utbildning och har möjlighet till erfarenhetsutbyte på sina appcaféer. https://www.rattvik.se/omsorg-och-hjalp/digital-delaktighet.html 

Något som saknas är en digitalt kognitivt tillgänglig lärmiljö, en skolplattform. 2018 beviljade Arvsfonden medel till projektet DigiJag. Riksförbundet FUB är projektägare, Begripsam AB och Axesslab utvecklar plattformen tillsammans med deltagare på kursen Anpassad IT vid Mora folkhögskola. Deltagare som nu tituleras erfarenhetsexperter och tar sitt uppdrag på stort allvar. Vill du veta mer finns det en Handbok-Inspiration på www.sikta.nu På http://digijag.se/ finns aktuell information.


Följ kursen Anpassad IT på Facebook och Instagram.

Alla nyheter