Allmän kurs

Ansök nu

Vill du slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier på ett annorlunda sätt? På Sjövik arbetar du tematiskt och ämnesintegrerat - ett roligare sätt att lära i en fantastisk miljö.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år beroende på dina förkunskaper

Ansök senast: 15 april 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du bör ha fyllt 18 år.

Kostnader: Serviceavgift 600kr/termin. Om du bor på skolans internat är serviceavgiften 200kr/månad. 500kr per termin för studieresor. Kurslitteratur och material bekostar du själv.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2022 - 2 jun 2023

Kontakt:
Jesper Lindgren

Telefon: 0226-678 40
E-post:
jesper.lindgren@sjovik.eu


OBS!
Ansök senast
15 april 2022

På Allmän kurs kan du parallellt studera både på grundskole- och gymnasienivå. Vår undervisning är lärarledd och pedagogerna för en ständig dialog med dig om hur studierna fortlöper och vad du kan göra för att utvecklas.

Alla deltagare får en sammanhållen klass och regelbundna samtal med en mentor för att följa upp studier och den personliga utvecklingen.

Vårt arbetssätt förutsätter att du är närvarande på lektionerna och aktivt tar del av undervisningen.

På Sjöviks allmänna kurs arbetar vi tematiskt och ämnesintegrerat. Det innebär att vi under några veckor arbetar med samma tema i alla ämnen (förutom matematik och engelska). Pedagogerna ser till att det finns förutsättningar att uppnå målen motsvarande ämnenas kursplaner, genom att utforma lämpliga teman och individanpassade arbetsuppgifter.

Vi använder inte färdiga läromedel, utan mer levande källor. Därför kan vi anpassa våra teman efter vad som händer i omvärlden för att ge våra kurser en aktuell anknytning till verkligheten. Vi ser att vårt arbetssätt ger en helhetsbild och djupare förståelse för olika ämnen i och med att vi arbetar med en och samma sak ur flera perspektiv.

Vid skolstarten skriver du tillsammans med kursansvarig en studieplan över vilka kurser du vill klara under läsåret så att både du och pedagogerna vet vad målet med studierna är.

Vi arbetar mycket med sammanhållning och trygghet i gruppen för att skapa förutsättningar för lärande.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

För att få ett studieomdöme läser du minst ett år på heltid.

Alla har olika mål med att studera hos oss, men utbildningen syftar främst till att du ska uppnå behörighet att söka yrkeshögskola eller universitet och högskola

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.sjovik.eu/utbildning/allmanna-kurser/allman-linje/