Västanviks folkhögskola

Det som skiljer oss från andra folkhögskolor är att vi erbjuder en teckenspråkig miljö. Skolan vänder sig till teckenspråkiga döva/hörselskadade från hela Sverige och andra länder.

Tre deltagare vid Västanviks folkhögskola fotograferade utomhus

Västanvik har även vissa yrkesutbildningar för döva/hörselskadade och kurser som vänder sig till hörande som anknyter till teckenspråket. På området finns även en egen förskola. I skolans omgivning finns en underbar natur som inbjuder till olika aktiviterer beroende på årstid.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolbyggnad och matsal är anpassade för synskadade och skolan är tillgänglig för rullstolsburna.

Hitta hit

Postadress:
Västanviks folkhögskola
Winterommesväg 5
793 92 Leksand

Telefon: 0247-641 00
Bildtelefon: vastanvik@ectalk.se

E-post:
info@vastanviksfhs.se

Webbadress:
www.vastanviksfhs.se

Huvudman:
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR).
http://www.sdr.org/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:

Övrig information:
Har tillgång till barnomsorg
Skolan har internat

Andra utbildningar på skolan: