Bollnäs folkhögskola

Bollnäs folkhögskola har ett varierat kursutbud med Allmän kurs, som ger behörighet till högre studier, och olika specialkurser inom musik, konst, trädgård och skrivande. Vi erbjuder även etableringskurser, studiemotiverande kurser och andra utbildningar som genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen samt kortare kurser och konferenser. Här studerar omkring 220 deltagare varje läsår.

Bollnäs folkhögskola fotograferad ovanifrån

På huvudskolan i Bollnäs finns Allmän kurs (grundskole- och gymnasienivå) och Allmän kurs med extra svenska (grundskolenivå) samt Musiklinjen med fem olika inriktningar; jazz, folkmusik, klassisk, singer-songwriter och ljudteknik/musikproduktion. Här finns även Skrivarlinjen med två distanskurser  Skrivarlinjens distanskurs och Pennspetsen.

Huvudskolan i Bollnäs är belägen i vacker hälsingemiljö vid Ljusnans strand och stadskärnan finns inom bekvämt promenadavstånd. Här präglas studier och fritid av gemenskap och god anda. På internatet erbjuder vi individuellt boende med trevliga rum av god standard. Våra undervisningslokaler och flera av internatrummen är tillgänglighetsanpassade.

Under hösten 2022 invigdes Musikens hus. Här samlar vi skolans alla musikutbildningar i anpassade och ändamålsenliga lokaler med bland annat en ny studio och en större konsertsal.

Konstskolan finns i Gävle och Trädgårdsutbildningen håller till i Ockelbo, på Wij trädgårdar. Våra enheter i Gävle och Ockelbo har inget internat.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Hitta hit

Postadress:
Bollnäs folkhögskola
Skolallén 10
821 41 Bollnäs

Telefon: 0278-389 00 växel

E-post:
bollnas.folkhogskola@regiongavleborg.se

Webbadress:
www.regiongavleborg.se/bollnasfhs

Huvudman:
Region Gävleborg
http://www.regiongavleborg.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 59 bäddar