Välkommen till samtal om lokal demokratisk mobilisering

Färnebo folkhögskola bjuder in till ett samtal för att utforska hur demokrati och en bättre samhällsutveckling kan drivas på underifrån, samt hur folkhögskolor kan fungera som partners med föreningsliv och lokala nätverk av medborgare. Eventet kommer att hållas den 31 oktober i Gävle.

Vem kan delta?

Lärare och rektorer på folkhögskolor, samt alla som är intresserade av demokrati och en bättre samhällsutveckling. 

Var?

Färnebo folkhögskola i Gävle, Drottninggatan 48. 

Kostnad:

Medverkan under dagen är kostnadsfri. Eventet sker inom ramen för Promociti-projektet som är ett EU-finansierat Erasmus-projekt där Färnebo folkhögskola samverkar med folkhögskolor i Tyskland, Polen, Österrike och Spanien. 

Anmälan:

Anmäl dig/er senast 24 oktober. Anmäl dig via detta formulär.  

 Frågor?

Du är välkommen att höra av dig till Jonathan Korsar per mejl: jonathan.korsar@farnebo.se  

Varmt välkomna!