Specialkurs för personer med afasi

Ansök nu

Specialkurs för personer med afasi

Forsa folkhögskola

Ansök nu
Kursen riktar sig i första hand till dig i arbetsför ålder med förvärvad hjärnskada där de språkliga förmågorna påverkats.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Kostnader: En obligatorisk avgift om 500kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2022 - 2 jun 2023

Kontakt:
Krister Enström

Telefon: 073- 074 45 19
E-post:
christer.enstrom@regiongavleborg.se


Här får du tid för metodisk träning och får möta rimliga utmaningar i en stöttande och stimulerande miljö.

Inspiration och stimulans är viktiga beståndsdelar i livet, inte minst då det gäller att utforska sina möjligheter i en helt ny livssituation och detta är något som kursen vill medverka till.

Att återerövra språket och att hitta andra vägar till kommunikation är centrala delar i kursen. Kommunikationsträningen sker i klassrum, runt fikabord och genom friskvård.

Mål, planering och utvärdering sker genom återkommande samtal under kurstiden. I samtalen finns ett framtidsperspektiv. Samverkan sker också med kursdeltagarens nätverk på hemorten.

Målet är att stödja och motivera kursdeltagarna att:

- Återerövra möjliga kommunikationsförmågor

- Hitta och stärka sin identitet i den nya livssituationen

- Stärka ett aktivt liv med sociala kvalitéer och meningsfull sysselsättning

Kontakt

Krister Enström 0730-74 45 19

christer.enstrom@regiongavleborg.se

Afasikursen, Karin Mohss 073 – 803 56 44