Foto: Tore Qvarfordt

Föreningstorg på Västerbergs folkhögskola ska bidra till demokratin

En ovanligt solig dag i slutet av augusti anordnades ett föreningstorg på den 113 år gamla folkhögskolan i Storviks utkant. Sexton föreningar från närområdet hade tackat ja till en inbjudan att komma och besöka skolan.

I anslutning till folkhögskolans restaurang, i samlingssalen Teatern, ställde föreningarna ut sitt material och rekvisita. Skolans deltagare, och de från allmänheten som hittat dit, bjöds på ett smörgåsbord av ideellt arbetande föreningsengagerade medlemmar som berättade entusiasmerande om sin verksamhet.  

– Målet med den här dagen är dels att deltagare på folkhögskolans kurser ska få se lite av den föreningsaktiviteten som finns i området, dels att uppmärksamma oss på hur viktigt föreningslivet är för ett demokratiskt och livaktigt samhälle, sa Gabrielle Melander, biträdande rektor på Västerbergs folkhögskola. 

I anslutning till Torget anordnades workshoppar i olika rum där föreningarna presenterade sig. Deltagarna på Västerbergs folkhögskola fick lära sig om allt från att starta studiecirklar hos ABF och Medborgarskolan, till Vikingaaktiviteten hos Årsunda Viking Fafner. De fick prova på både folkdans med Ovansjö folkdanslag, teater med Pegasus och att sparka boll mot mål på gräset utanför med Hofors AIF. De fick även lära känna omställningsrörelsen i Gävle och Amnestys aktivism och aktiviteter i Sandviken.

Rapatac i Sandviken berättade om sin ungdomsverksamhet och schackklubben i Storvik visade schackets principer. Vid de två schackspelen uppställda i matsalen pågick ett intensivt duellerande. Förutom dessa var Blå Stjärnan i Storvik, Naturskyddsföreningen i Sandviken, Sällskapet släktforskarna i Sandviken, Kvinnojouren i Sandviken, Sensus och Studiefrämjandet med och visade upp sig på föreningstorget. 

– Vi hoppas att detta ska bli en årlig tradition och att vi ska kunna locka fler besökare från närområdet, både föreningar och andra nyfikna som vill besöka folkhögskolan och bekanta sig med det lokala föreningslivet, avslutar Gabrielle.