Två nya utbildningar på Birka Folkhögskola

I augusti 2020 startar Birka Folkhögskola två nya utbildningar, Lokalvårdarutbildningen och Resurspedagog. Båda utbildningarna är en termin långa och pågår från augusti till december.

Lokalvårdarutbildningen är unik i sitt slag och vänder sig till alla som är intresserade av att fördjupa sig och få en formell utbildning till professionell lokalvårdare. Utbildningen är en chans för även arbetssökande och timvikarier att utbilda sig till professionell lokalvårdare, en chans som vanligtvis bara fast anställd personal erbjuds. 

Lokalvårdarutbildningen går på distans på gymnasienivå och inkluderar praktik på hemorten. Förutom att deltagare får intyg för avklarad utbildning, så kommer det även att erbjudas en frivillig möjlighet att ta en SRY- examen (Servicebranschens Yrkesnämnd).  

 Läs mer och ansök till kursen här.

Resurspedagogutbildningen ger deltagarna trygghet och ett ökat självförtroende i arbetslivet. Det är en grupprocess där gruppen tillsammans får diskutera och praktiskt öva på ledarskap och kommunikation, genom vilken deltagaren kommer att få bättre insikt i sitt eget ledarskap.

Resurspedagogutbildningen vänder sig till den som vill ha mer kunskap kring kommunikation och ledarskap i utbildningssammanhang. Vi varvar teori med praktiska moment där också hälsa, friskvård och utomhuspedagogik ingår. 

Läs mer och ansök här. 

Alla nyheter