Engelska i Brighton - med språkpraktik på arbetsplats

Braheskolan erbjuder arbetsplatsförlagd utbildning som är ett utmärkt sätt att snabbt förbättra sina färdigheter i engelska och social förmåga.

Att bo i England och ha sin kurstid delvis förlagd till en arbetsplats är ett spännande och effektivt sätt att snabbt förbättra sin engelska.

Syftet med språkpraktiken är att deltagaren ytterligare ska förbättra sina kunskaper i engelska, få erfarenhet från en engelsk arbetsplats, utvecklas på det personliga planet och generellt lära sig mer om engelsk kultur, särskilt då arbetslivskultur.

Målet med kursen är att deltagaren ska få fördjupade kunskaper i engelska och personlig utveckling, arbetslivsorienterade erfarenheter och kunskap i interkulturell kommunikation.