Skola:
Mariannelunds folkhögskola
Plats:
Mariannelund - Jönköpings län
Längd:
1 termin
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2023 - 15 dec 2023

Kontakt: Kristina Nilsson

E-post:
kristina@mariannelund.nu

BibelVäxa är en kurs för dig som vill lägga en stabil grund för ditt kristna liv och få det att fungera i vardagen. Här får du växa och bearbeta vad det är att vara människa och lärjunge i vår tid.

Gamla testamentet

I ämnet Gamla Testamentet gör vi en historisk översikt samtidigt som vi samtalar om de frågor som dyker upp i mötet med texten; Gudsbilden är en central fråga. Betoningen i ämnet ligger på att förstå Gamla Testamentet i ljuset av Nya Testamentet.

Nya testamentet

I ämnet Nya Testamentet går vi grundligt igenom Markusevangeliet, där vi söker viktiga lärdomar för det kristna livet. Genom Första Petrusbrevet studerar vi den kristnes identitet, vilket liv vi är tänkta att leva och vilket hopp som väntar oss.

Den kristna tron

I ämnet Den kristna tron får du en systematisk genomgång av den kristna trons innehåll. Det ger dig en fast grund att stå på och en möjlighet att forma dina egna övertygelser utifrån Guds Ord.

Den inre människan

I ämnet Den inre människan samtalar vi om och bearbetar olika livsfrågor ur ett kristet perspektiv, till exempel människosyn, identitet och självbild. En av huvudfrågorna vi ställer oss är: Vad får oss att växa som människa i gemenskap med Gud och andra?

Närgrupp

BibelVäxa är mer än studier. En gång i veckan samlas vi i en mindre närgrupp för att umgås, be och prata om livet.

Öppna Händer

Varje vecka praktiserar vi vår tro genom att två och två gå ut i samhället och hjälpa människor i det de inte kan eller orkar göra själva.

Studieresa

BibelVäxa gör i regel en kortare studieresa till en närliggande stad där vi besöker församlingsmiljöer av olika slag.

Välj en av kursens två profiler

Under 1-2 dagar i veckan är klassen uppdelad i två olika profilgrupper. När du ansöker till kursen väljer du också en av nedanstående två profiler.

Lärjunge

I profilen Lärjunge fördjupar vi oss i olika aspekter av lärjungaskapet till Jesus. Vi utforskar temat Guds vilja, och försöker förstå hur Guds ledning för vardagen kan se ut. Vi pratar om relationer och gemenskap. Vi gör ett djupare studium av Andens gåvor, och försöker reda ut hur Gud har utrustat oss med personlighet, gåvor och drivkrafter. Vi tränger också ner i frågan vad som bör känneteckna en kristen livsstil när det gäller aktuella moraliska ställningstaganden.

Lovsång

I profilen Lovsång fördjupar vi oss i ett av de kristna uttryckssätten för tillbedjan: nämligen lovsång. Vi kollar på vad Bibeln lär om lovsång, bön och tillbedjan, varför vi sjunger lovsång och vad det har för funktion. Vi funderar också på hur lovsången kan vara med och forma våra liv. Vi talar om lovsångsledarskap och lär oss en del praktiska saker att tänka på när man leder lovsång. I profilen praktiserar vi också det vi lär oss genom att vi under några helger betjänar församlingar med lovsångsledning.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) http://mariannelund.nu/kurser/bibelvaxa

Mariannelunds folkhögskola

På Mariannelunds folkhögskola får du möjlighet till personlig utveckling och fördjupning. Här kan du tillsammans med andra kursdeltagare och engagerad personal växa som människa och bli rustad för livet. Skolan präglas av en kristen grundsyn där alla, oavsett tro och uppfattning, är välkomna.

Läs mer om skolan

Postadress:
Mariannelunds folkhögskola
Centralgatan 7
598 98 Mariannelund

Besöksadress: Centralgatan 5-10

Telefon: 0496-215 50
E-post: info@mariannelund.nu
Webbadress: http://www.mariannelund.nu/