Akademi för Ledarskap och Teologi - ALT

Profilkurs, Yrkesutbildning Mariannelunds folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  50%
 • Längd:
  4 år
 • Ansök senast:
  15 april 2024
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning
Akademi för Ledarskap och Teologi erbjuder en bred teologisk ledarutbildning.

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: 3 år gymnasium eller motsvarande, grundläggande behörighet för högskolestudier, samt Historia 1b och Samhällskunskap 1b

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2024

Kontakt: Pontus Tunhav

Telefon: 0704-83 24 26

E-post:
pontus.tunhav@altutbildning.se

Församlingsledarakademin erbjuder en bred teologisk ledarutbildning som innefattar kurser inom bibelkunskap och bibelteologi, systematisk teologi och etik, kyrkohistoria, mission, religionshistoria och samtidskunskap, själavård, ledarskap, förkunnelse och undervisning, diakoni, församlingsliv mm. Det samlade navet genom hela utbildningen är yrkes- och ledarträning.

Utbildningen bedrivs som en fyra-årig eftergymnasial folkhögskoleutbildning med sju samverkande folkhögskolor (Dalkarlså, Hyllie Park, June, Kaggeholm, Liljeholmen, Mariannelund, Mullsjö) där det parallellt finns möjlighet att studera vid Örebro Teologiska Högskola i en akademisk teologisk utbildning. Ur kursdeltagarperspektiv kan detta ses som en sammanhållen utbildning som bygger på de olika förutsättningar som folkhögskolan respektive högskolan kan bidra med för en relevant yrkesträning. Huvudmännen är aktivt involverade i den gemensamma styrelse som ansvarar för utbildningens inriktning och upplägg.

Församlingsledarakademin genomsyras av en inriktning på ledarträning i och för församlingar. Träningen bygger på en samverkan med utbildningsförsamlingar under hela utbildningen, där studenterna kan träna upp sin förmåga att reflektera teologiskt kring den levda tron. Där kan de även bedriva kontextuella studier och tränas i färdigheter genom en ständig dialog mellan teori och praktik. De församlingsteologiska studierna tar på detta sätt sin utgångspunkt i den praktiserade tron och vänder hela tiden tillbaka till handling. Den lärande processen fördjupas genom att kunskaper och erfarenheter prövas i konkreta ledaruppgifter. Det teologiska uppdraget kommer inte bara att handla om att beskriva och värdera teologiska ståndpunkter, utan minst lika mycket om att göra teologi, dvs. att skapa och forma teologiskt reflekterade handlingar. Yrkes- och ledarträningen påverkar därför alla delkurser genom hela utbildningen.

För en utförligare beskrivning och information se www.altutbildning.se.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
http://www.altutbildning.se/

Mariannelunds folkhögskola

På Mariannelunds folkhögskola får du möjlighet till personlig utveckling och fördjupning. Här kan du tillsammans med andra kursdeltagare och engagerad personal växa som människa och bli rustad för livet. Skolan präglas av en kristen grundsyn där alla, oavsett tro och uppfattning, är välkomna.

Läs mer om skolan

Postadress:
Mariannelunds folkhögskola
Centralgatan 7
598 98 Mariannelund

Besöksadress: Centralgatan 5-10

Telefon: 0496-215 50
E-post: info@mariannelund.nu
Webbadress: http://www.mariannelund.nu/