Skola:
Mariannelunds folkhögskola
Plats:
Mariannelund - Jönköpings län
Längd:
1 termin
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2024 - 20 dec 2024

Kontakt: Jonatan Remdal

E-post:
jonatan@mariannelund.nu

BibelLovsång är en kurs för dig som vill lägga en stabil grund för din kristna tro och samtidigt fördjupa din relation till lovsång och lovsångsledning. 

BibelLovsång är en kurs för dig som vill lägga en stabil grund för din kristna tro och samtidigt fördjupa din relation till lovsång och lovsångsledning. Kursen kombineras av ämnen där du får möjlighet att fördjupa dig i Bibeln, den kristna trons innehåll och den egna identiteten samtidigt som du också ägnar tid och reflektion i en fördjupning av lovsångens funktion och praktik. Kursen är för dig som har viss erfarenhet av lovsång och lovsångsledning men längtar efter att fördjupa dina kunskaper både teoretiskt och praktiskt.

Gamla testamentet

I ämnet Gamla Testamentet gör vi en historisk översikt samtidigt som vi samtalar om de frågor som dyker upp i mötet med texten; Gudsbilden är en central fråga. Betoningen i ämnet ligger på att förstå Gamla Testamentet i ljuset av Nya Testamentet.

Nya testamentet

I ämnet Nya Testamentet går vi grundligt igenom Markusevangeliet, där vi söker viktiga lärdomar för det kristna livet. Genom Första Petrusbrevet studerar vi den kristnes identitet, vilket liv vi är tänkta att leva och vilket hopp som väntar oss.

Lovsång

I ämnet Lovsång samtalar vi om vad lovsång och tillbedjan är och vad lovsången har för funktion. Vi pratar om hur lovsången är med och formar våra liv och reflekterar därför över vikten av en lovsångs teologiska innehåll. Vidare samtalar vi om lovsångsledarens roll och lär oss praktiska saker att tänka på när man leder lovsång. En del av lovsångsämnet innefattar också rep-tid där klassen tillsammans bildar ett lovsångsteam. Detta team är sedan med och leder lovsång vid ett par tillfällen och på ett par platser under terminen.

Observera att lovsångskursen inte är att jämföra med en musikutbildning med instrumentundervisning.

Den kristna tron

I ämnet Den kristna tron får du en systematisk genomgång av den kristna trons innehåll. Det ger dig en fast grund att stå på och en möjlighet att forma dina egna övertygelser utifrån Guds Ord.

Den inre människan

I ämnet Den inre människan samtalar vi om och bearbetar olika livsfrågor ur ett kristet perspektiv, till exempel människosyn, identitet och självbild. En av huvudfrågorna vi ställer oss är: Vad får oss att växa som människa i gemenskap med Gud och andra?

Lovsångsledning

Under terminen får klassen flera tillfällen att praktisera som lovsångsteam, både på skolan och genom besök i församlingar.

Lovsångsfestival

BibelLovsång deltar varje år i Lovsångskonferensen som bland annat arrangeras av David Media.

Intressanta gäster

Ett par gånger under terminen gästas BibelLovsång av några intressanta gäster med erfarenhet av lovsång och lovsångsledning.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://mariannelund.nu/kurser/bibelskola/bibellovsang/

Mariannelunds folkhögskola

På Mariannelunds folkhögskola får du möjlighet till personlig utveckling och fördjupning. Här kan du tillsammans med andra kursdeltagare och engagerad personal växa som människa och bli rustad för livet. Skolan präglas av en kristen grundsyn där alla, oavsett tro och uppfattning, är välkomna.

Läs mer om skolan

Postadress:
Mariannelunds folkhögskola
Centralgatan 7
598 98 Mariannelund

Besöksadress: Centralgatan 5-10

Telefon: 0496-215 50
E-post: info@mariannelund.nu
Webbadress: http://www.mariannelund.nu/