Mullsjö folkhögskola

Skolan är en mötesplats för människor och idéer, lokalt förankrad och med ett globalt perspektiv. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan, baserad på en kristen livssyn och i en drogfri miljö. Förutom allmän bildning har internationella frågor, handikappfrågor och skapande verksamhet en central plats. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna, syn- och hörselskadade samt dövblinda. För dig med läs- och skrivsvårigheter erbjuder vi extra stöd. Skolan har ca 150 studerande.

Mullsjö folkhögskola

I egen regi och i samverkan med andra organisationer har vi korta kurser inom konst och formområdet, församlings- och livsåskådningsområdet, samt för synskadade, hörselskadade och dövblinda.

 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är tillgänglig för rullstolsburna, syn- och hörselskadade samt dövblinda. För dig med läs- och skrivsvårigheter erbjuder vi extra stöd.

Hitta hit

Postadress:
Mullsjö folkhögskola
Box 3
565 21 Mullsjö

Besöksadress:
Björksätervägen 4

Telefon: 0392-374 00

E-post:
info@mullsjofolkhogskola.se

Webbadress:
www.mullsjofolkhogskola.nu

Huvudman:
Stiftelsen Mullsjö Folkhögskola (Svenska Alliansmissionen).
http://www.alliansmissionen.se/web/alliansmissionen.aspx

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 64 bäddar